Přehled zpráv emailem
Telefon

Portfolio pro zastupitele

 

Základní zdroje informací pro zastupitelky a zastupitele hl. m . Prahy a městských částí

 

 

Druh materiálu

O co se jedná

Prezentace

Prezentace ze semináře pro zastupitele - 27. 11. 2018

Prezentace

Prezentace z našich předchozích seminářích o smlouvách o územním rozvoji

Odborné články

Naše články o smlouvách o územním rozvoji

Metodické pokyny

Ministerstvo vnitra - metodiky pro obce

Metodické pokyny

Ministerstvo pro místní rozvoj - metodické pokyny ke stavebnímu zákonu

Manuály

Manuál pro zastupitele - MV ČR

Manuály

Odpovědný zastupitel (Svaz měst a obcí)

Manuály

Manuál o smlouvách s investory pro obce (úvod)

Analýzy

Analýza - Smlouvy s investory

Analýzy

Náhrada škody za zrušený územní plán

Analýzy

Odpovědnost zastupitelů za MPP

Analýzy

Posudky na Metropoltiní plán

Analýzy

Náhrady investorům za změnu nebo zrušení územního plánu

Strategické dokumenty

Strategický plán

Strategické dokumenty

Adaptační strategie (změny klimatu)

Strategické dokumenty

Udržitelná mobilita (Polaď Prahu)

Informační zdroje 

Portál veřejné správy

Informační zdroje

Novinky z právní oblasti (judikatura, zákony, články)

Informační zdroje

Připomínky MČ k MPP

Informační zdroje

Smlouvy s investory

Informační zdroje

Stávající územní plán Prahy

Informační zdroje

Stávající územní plán (Arnika)

Informační zdroje

Atlas Praha 5000

Informační zdroje

Analýzy IPR (OBYVATELSTVOBYDLENÍ - EKONOMIKA - DOPRAVNÍ MODEL - MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍSTANICE METRA - DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ)

Informační zdroje

Katalog městských částí

Informační zdroje

Analýzy a publikace Institutu plánování a rozvoje

Informační zdroje

Geoportál Praha

Informační zdroje

Územně analytické podklady

Informační zdroje

Metropolitní plán (Arnika)

Informační zdroje

Metropolitní plán - oficiální - mapa

Informační zdroje

Systém EIA

Informační zdroje

Pražské projekty

Informační zdroje

Volené orgány hl. m. Prahy