Přehled zpráv emailem
Telefon

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) má volební program pro Prahu dostupný zde. 

 

Udržitelný rozvoj

 

Rovné a opravené chodníky považujeme za samozřejmost. Je to základní povinnost samosprávy vůči občanům. Podstatně více podpoříme bezbariérové úpravy městské infrastruktury, které zajistí bezpečný pohyb pro maminky s kočárky, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Prosadíme, aby se společnost Pražské vodovody a kanalizace vrátila do majetku hlavního města Praha. Všechny příjmy od hl. m. Praha budou investovány do modernizace vodovodů a kanalizací. Zachováme ceny vodného a stočného na úrovni roku 2018 po celé volební období. Kvalita vody musí být co nejvyšší.

 

Životní prostředí

 

Pro ztišení hluku z dopravy v zatížených ulicích využijeme moderních technologií, např. tichý asfalt, koleje s protihlukovými materiály atd. Vrátíme původní středové pásy asfaltovaných kolejí pro městskou dopravu a integrovaný záchranný sbor. Na dostupnosti hasičů a sanitek a policie nelze ušetřit.

Podpoříme výstavbu slunečních elektráren na střechách bytových domů, škol a tělocvičen a budeme prosazovat takovou politiku, abychom si na takové instalace sami přispívali namísto „solárních baronů“ na bonitní orné půdě mimo Prahu. V rámci energetické bezpečnosti prosadíme, aby byly tyto instalace samostatně použitelné v případě výpadků sítě. Prosadíme, aby si mohli občané energii takto doma vyrobenou samostatně spotřebovat ve své vlastní provozovně nebo kanceláři na území Prahy.

Zajistíme pravidelné sekání trávy a starost o veřejnou zeleň jako samozřejmou věc. Starost o veřejnou zeleň musí být prioritou. Zavedeme online aplikace pro podněty občanů. Zajistíme, aby péči a údržbu o městskou zeleň zajišťovali občané odsouzení k veřejně prospěšným pracím pod dohledem profesionálů v oboru zahradnictví. NepřipusNepřipustíme užívání městských parků bezdomovci jako místa konzumace alkoholu nebo jako toalety a k pobytu neregistrovaných psů. K tomu využijeme pořádkovou službu se stálým dohledem. Nedovolíme výstavbu domů a jiných objektů v parcích a na zvláště chráněných územích.

Společně s odborníky vytvoříme plán výstavby zadržovacích nádrží dešťové vody v parcích. Tuto vodu namísto odvádění do kanalizace využijeme pro zalévání městské zeleně, fontány, jezírka atd.

Poslanecká sněmovna schválila zákaz skládkování od roku 2024. Připravíme plán na likvidaci komunálního odpadu za použití nejmodernějších technologií, např. plazmových reaktorů, které přeměňují odpad na syntetický plyn, který se po pročištění spaluje, čímž vytváří elektrickou energii jako hlavní produkt a teplo jako vedlejší produkt. SPD bude i nadále prosazovat třídění odpadu a zajistí kontejnery do všech částí města a jejich častější vyvážení. Zajistíme úklid v okolí popelnic. Budeme prosazovat zajištění odvozu odpadu výhradně Pražskými službami, a.s., jakožto společností vlastněnou hl. m. Praha. Odvoz odpadu nesmí být byznysem, ale fungující veřejnou službou.

 

Veřejná správa

 

Zavedeme odbory veřejného referenda na úřadech městských částí a magistrátu. Tyto odbory budou organizovat agendu minireferend, peticí a anket občanů, které budou rozhodovat o zásadních rozhodnutích. Lidé rozhodnou, úřad vykoná!

Vytvoříme jednotnou zabezpečenou elektronickou aplikaci pro online podání žádostí na městských úřadech, s možností upomínek pro obnovení dokladů či jiných pro vás důležitých událostí, možností placení jízdného, správních poplatků atd., a to vše z pohodlí vašeho domova. Seniorům a zdravotně handicapovaným poskytneme telefonní linku pro dohodnutí osobní návštěvy odpovědného úředníka doma, který pomůže formuláře vyplnit a podat.

Upravíme úřední hodiny alespoň v jednom dnu v týdnu tak, aby zaměstnaní občané pro vyřízení záležitostí na úřadě nemuseli čerpat řádnou dovolenou.

Vybereme nové sídlo magistrátu ze současných nevyužitých budov ve vlastnictví města, aby si magistrát své vlastní sídlo nemusel pronajímat. Tím ušetříme další peníze z rozpočtu města.

Budeme tvrdě bojovat proti korupci na městských úřadech a provedeme audity hospodaření nejen městských částí, ale i příspěvkových organizací zřizovaných magistrátem či městskou částí nebo společností s majoritním vlastnictvím magistrátu či obce.

Budeme tvrdě bojovat proti korupci na městských úřadech a provedeme audity hospodaření nejen městských částí, ale i příspěvkových organizací zřizovaných magistrátem či městskou částí nebo společností s majoritním vlastnictvím magistrátu či obce.

 

Dostupné bydlení

 

Každý rok postavíme na vlastních pozemcích města 1000 nových bytů, které rozdáme mladým a potřebným za přiměřené nájemné. Nájemce budeme veřejně losovat. Zároveň zrekonstruujeme a pronajmeme byty v majetku města. Vytvoříme tak tlak na snížení nájemného v Praze.

 

Participace