Přehled zpráv emailem
Telefon

ANO

 ANO má volební program pro Prahu dostupný zde.  

 

Udržitelný rozvoj

 

 • Urychlíme na magistrátu proces schvalování změn stávajícího územního plánu a odstranění stavebních uzávěr, který nyní brzdili zelení aktivisté.
 • Podpoříme urychlení zástavby bývalých průmyslových zón (brownfieldů), jako jsou Bubny – Zátory nebo třeba Nákladové nádraží Žižkov, Rohanský ostrov, Smíchov nebo Vysočany.
 • Taky prosadíme metropolitní plán, který umožní výstavbu nových bytů.

 

Životní prostředí

 • Budeme masivně investovat do údržby a péče o stávající zeleň.
 • Zrevitalizujeme neudržované zelené plochy na sídlištích.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci a zpřístupňování vnitrobloků.
 • Budeme instalovat protihlukové zábrany do lokalit v bezprostřední blízkosti rušných komunikací. 
 • Zintenzivníme čištění ulic, parků a dalších veřejných prostranství.

 • Postavíme lokální parky kolem výstupu z metra Petřiny, Budějovická, v okolí Edenu, na sídlišti Strašnice, Skalka a u zastávky Koh-i-noor.

 

          Dostupné bydlení

 • Transformujeme fond pro dostupné bydlení a budeme poskytovat zvýhodněné půjčky mladým pražským rodinám.
 • Budeme dále usilovat o nastavení pravidel krátkodobých pronájmů, ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra.
 • Provedeme hloubkový audit městského bytového fondu a zamezíme zneužívání městských bytů ke krátkodobým pronájmům. Ukončíme smlouvy s nájemci, kteří již prokazatelně v městských bytech nebydlí, nebo je dále pronajímají nebo zvýhodněné nájemné nepotřebují.
 • Zkonsolidujeme bytový fond a byty poskytneme seniorům, maminkám samoživitelkám, mladým rodinám, lékařům, učitelům, zdravotním sestřičkám, ošetřovatelkám, policistům nebo hasičům, kterých máme v Praze nedostatek. Chceme, aby město ve spolupráci s městkými částmi nastavilo pravidla participace pro developerské projekty, zejména v oblasti občanské vybavenosti. Nastavíme takové podmínky, aby developerům nebyly házeny klacky pod nohy. Za to ale chceme, aby městu prodali minimálně 5 % bytů z každého projektu za nákladové ceny a u každého projektu vystavěli také příslušnou infrastrukturu, školky a obchody. Tyto byty poskytneme za zvýhodněných podmínek mladým rodinám, maminkám samoživitelkám.
 • Společně s Ministerstvem pro místní rozvoj budeme intenzivně pracovat na přípravě nového stavebního zákona, který výrazně urychlí proces pro získání stavebního povolení.
 • Naším cílem je jen jeden stavební úřad pro celou Prahu.
 • Zasadíme se o rychlé projednání Metropolitního plánu do roku 2022, který v Praze umožní výstavbu nových bytů.
 • Zahájíme výkupy a revitalizaci neobydlených nemovitostí v centru města, které chátrají a nemají využití.
 • Budeme jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převedení vybraného státního majetku, vhodného pro revitalizaci na rezidenční bydlení, do majetku hlavního města Prahy.

 

VIZE

 • Do roku 2030 se v Praze postaví díky zrychlení administrace a rozhodovacího procesu 140 000 nových bytů.