Přehled zpráv emailem
Telefon

Senioři a vedra

Zachraň souseda/sousedku před vedrem!


Klimatická změna není tabu ani pro lidi žijící v České republice. Extrémní projevy počasí, jako jsou vlny veder, zažíváme každé léto. Zhoršuje se úrodnost, stav vody i odolnost lesů. Spolu s dalšími faktory je klimatická změna také příčinou šestého vymírání druhů živočichů i rostlin.

Na oteplování se ve velké míře podílejí města, která také silně pociťují jeho dopady. Hustě zastavěné oblasti s nízkou schopností vsakování vody a malým podílem zeleně kumulují teplo a vytvářejí tzv. tepelné ostrovy. Ve městech mají negativní projevy klimatické krize největší dopady na zranitelné skupiny, jako jsou senioři. Fyziologické stárnutí, nemoci nebo užívané léky ovlivňují zhoršující se adaptaci na extrémní výkyvy teplot. Prognózy Světové zdravotnické organizace uvádí, že v případě absentující intervence budou do roku 2030 vlny veder významným zdrojem nadúmrtnosti v seniorské skupině. A to v situaci, kdy se podíl starších osob bude zvyšovat a počty osob v ohrožení tak budou narůstat. To bude velkou výzvou jak pro sektor veřejného zdravotnictví, tak pro sociální pracovníky. V České republice se této problematice nevěnuje dostatečná pozornost, zcela pak chybí dostatečný důraz na prevenci zdravotních následků těchto extrémních výkyvů teplot.

I z tohoto důvodu jsme se v roce 2020 zaměřili mimo jiné na vzdělávání o klimatické změně, vlnách veder a jejich dopadech na seniory. V létě proběhly dva semináře. Na projektu vzdělávání seniorů s námi spolupracovala sociální gerontoložka Lucie Vidovićová. Připravila metodiku výzkumu a seminářů. Po seminářích probíhal sběr dat - zjisťovali jsme, jak senioři vedra v nímají. Na základě dat získaných z proběhlých setkání vznikla studie, která může sloužit jako podnět pro městské plánování a rozhodování samosprávy a upozornit na možné inovace v oblasti zdravotní péče či speciální programy, které umožní podporu opatření, jež zranitelnost skupiny seniorů budou snižovat. Je v ní obsažena také metodika pro podobný seminář se seniory. V létě jsem mezi seniory dále distribuovali letáky o tom, jak se vyrovnávat s vedrem. K dispozici byli v cetrech Elpida a Život 90.

 

Přečtěte si celou analýzu Arniky o dopadech vln veder na seniory žíjící v Praze.

 

Klimatická změna a města Prezentace Václava Orcígra ze semináře Zachraň sousedku před vedrem.

 

Letní vedra, stárnoucí organismus a termoregulace Prezentace Prof. MUDr. Evy Topinkové, CSc. ze semináře Zachraň sousedku před vedrem.

 

Peer to peer učení - pohled andragoga Prezentace PhDr. Michala Šeráka, PhD. ze semináře Zachraň sousedku před vedrem.

 

Na základě často kladených otázek jsme připravili manuál Jak přežít extrémní horka.

 

Místa vhodná pro adaptační opatření vytipovaná Arnikou přehledně na mapě.

 

Problematická místa a návrhy řešení zpracované na základě podnětů cílové skupiny.

 

Pokud chete vědět víc o seniorech ve městě, čtěte také sekci Senioři ve městě.

 

ogo pha 4bce7

Projekt „Pražští senioři a heat waves – vzděláním ke zvýšení odolnosti zranitelné skupiny“ podpořilo Hlavní město Praha. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska dárce.