Přehled zpráv emailem
Telefon

Stanoviska na jednom místě

Stanoviska dotčených orgánů státní správy na jednom místě - prohlédněte si, co říkají o Metropolitním plánu (informace vyžádány v únoru 2019):

 

Ministerstvo kultury ČR  Stanovisko 
Ministerstvo životního prostředí ČR  Stanovisko
Mnisterstvo dopravy ČR  Stanovisko
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR  Stanovisko
Ministerstvo obrany ČR  Stanovisko
Ministerstvo vnitra ČR  Stanovisko
Hygienická stanice hl. m. Prahy  Stanovisko
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy  Stanovisko
Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského  Stanovisko
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  Stanovisko
MHMP odbor ochrany prostředí  Stanovisko
MHMP odbor dopravních agend  Stanovisko
MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu  Stanovisko
Vojenský lesní úřad  Stanovisko