Přehled zpráv emailem
Telefon

Stanoviska dotčených orgánů

V červenci 2018 přišly na magistrát desetitisíce nejrůznějších připomínek k návrhu Metropolitního plánu - od občanů, spolků a hlavně od městkých částí. Kromě toho ale magistrátu poslaly své výtky i dotčené orgány - třeb Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury nebo odbor ochrany životního prostředí na magistrátu. Stanoviska dotčených orgánů jsou pro územní plánování důležitá, protože jejich prostřednictvím chrání úřady významné veřejné zájmy - lidské zdraví, životní prostředí nebo třeba ochranu města před povodněmi. Ve stanoviscích mohou dotčené orgány např. vymezit podmínky, za jjejichž splnění je pro ně plán přijatelný.

Na rozdíl od připomínek jsou tzv. stanoviska dotčených orgánů pro Metropolitní plán závazná. Magistrát ani IPR je musí plně respektovat a není možné, aby byl schválen územní plán, který by byl se stanovisky v rozporu. Když se stane, že jsou stanoviska záporná a dotčeném orgány s návrhem územního plánu nesouhlasí, je třeba, aby se magistrát pokusil s dotčenými orgány domluvit. Když jsou ale rozpory příliš velké a chyby v návrhu Metropolitního plánu natolik závěžné, že se k žádné dohodě nedojde, bude celá věc předložena k řešení vládě. To všechno by znamenalo, že Metropolitní plán není možné v podobě připravené týmem Romana Kouckého na Institutu plánování a rozvoje vůbec schválit. 

Vzhledem k tomu, že Metropolitní plán dosud sklidil jen obrovskou kritiku a je s velkou pravděpodobností nejen nezákonný, ale i protiústavní, nedá se čekat, že by se magistrát s ministerstvy na nějakém přijatelném řešení shodnul. Ukazuje se, že jedinou cestou bude přepracování celého návrhu Metropolitního plánu a odstranění vytýkaných nedostatků.  Arnika na všechny problémy opakovaně upozorňovala během celého roku 2018.

Přečtěte si odborný právní podklad k roli stanovisek dotčených orgánů od Venduly Zahumenské>>>

Prohlédněte si všechna stanoviska přehledně na jednom místě>>>