Přehled zpráv emailem
Telefon

Metropolitní plán a připomínky městských částí

 

Městské části Prahy mají právě teď možnost zasáhnout do přípravy Metropoliního plánu. Jejich úkolem je sledovat potřeby a zájmy obyvatel městské části a uplatňovat takové připomínky, které zlepší rozvoj a kvalitu života. Řada městských částí sleduje Metropolitní plán s obavami, protože se navrhuje nejen zrušení mnoha ploch zeleně, ale nemají být chráněny ani plochy určené pro školy, školky, polikliniky, domovy pro seniory nebo třeba hřiště a sportoviště.

 

 

Městské části mohou udělat dva důležité kroky:

 1) podat tvz. zásadní připomínky - je zapotřebí, aby si je přiravily co nejdříve. Pokud se totiž společné jednání s magistrátem a Institutem plánování a rozvoje bude konat až 27. 6., budou mít na schválení připomínek (ideálně v zastupitelstvu, ale mnohde se připomínky řeší jen v rámci rady) jenom červenec. To se ale většina zastupitelstev vůbec neschází. Proto si budou muset městské části připravit připomínky předem, projednat je a v červenci jen zajistit jejich odeslání.

Podle stavebního zákona platí, že připomínky mohou městské části uplatňovat do 30 dnů od tzv. společného jednání. To je plánováno na 27. 6. Městské části by si měly dát pozor na to, aby neposlaly připomínky dříve (ačkoli ani to by neměl být zásadní problém a odpovědný by byl nakonec pořizovatel - vzhledem k chaosu, ve kterém se návrh zveřejňuje). Společné jednání totiž ještě nebylo oznámeno (a ani být nemohlo, protože nebyl zveřejněn nvrh podle § 50 odst. 3 stavebního zákona).

To, že ještě nejde o zevřejnění návrhu podle § 50 odst. 3 stavebního zákona, vyplývá i z veřejné vyhlášky ke zveřejnění návrhu Metropolitního plánu v dubnu 2018, kde se uvádí: "Konání společného jednání o návrhu ÚP a  VVURÚ včetně termínu pro uplatňování připomínek bude oznámeno veřejnou vyhláškou, kterou so učasně bude uvedená dokumentace doručena (§ 50 odst. 3 stavebního zákona). Předpokládané zveřejnění uvedené veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy je dne 11. 6. 2018."

Pokud by totiž zveřejněn podle § 50 odst. 3 stavebního zákona byl, běžela by už lhůta 30 dnů pro podávání připomínek.

 

Je sice otázkou, zda mohou městské části schválit připomínky dříve, než bude oznámeno konání společného jednání a než bude skutečně zveřejněna skutečně oficiální verze návrhu v souladu se stavebním zákonem. Očekává se, že se to stane 11. 6. To už je ale pro mnohé městské části zcela pozdě. Proto městským částem doporučujeme, aby si postupně přeipravovaly připomínky a schvalovaly je tak, jak to bude z hlediska termínů zastupitelstva či rady možné. Musí je napsat k návrhu, který byl zatím zveřejněn, byť ne podle § 50 odst. 3, jak to požaduje stavební zákon. Návrh už ale měnen nebude, lze ho tedy využít.

 

2) Informovat občany - městské části by měly svoje občany informovat, a pokud by to bylo v jejich silách, pomoci jim se v návrhu Metropolitního plánu orientovat. Také mají možnost uspořádat setkání s občany a zjistit, kde jsou podle nich zásadní problémy. Současně na tomto jednání mohou představit připomínky, které už městská část připravila. Poznatky z těchto setkání by se měly promítnout do připomínek městských částí.

 

Na tomto místě budeme shromažďovat připomínky jednotlivých městských částí.