Přehled zpráv emailem
Telefon

Máte připomínky? Pošlete je magistrátu!

Od konce června do konce července 2018 mohou občané podávat připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Jde o tu nejdůležitější část celé přípravy nového územního plánu. Právě teď mají občané možnost napsat magistrátu, co si o Metropolitním plánu myslí, co by se mělo změnit a co by se mělo upravit úplně jinak.

 

 

Pražané by měli tuto jedinečnou možnost využít. Protože Metropolitní plán není zrovna snadné čtení, připravili jsme pro vás se skupinou odborníků na územní plánování sadu připomínek k těm nejdůležitějším problémům. Pokud s našimi připomínkovami souhlasíte, můžete je poslat na magistrát sami za sebe nebo za svůj spolek.

 

Arnika pro vás připravila připomínky ke všem hlavním problémům Metropolitního plánu. Jejich znění najdete níže na této stránce. Z kapacitních důvodů nemůžeme bohužel zpracovávat jednotlivé připomínky pro lokality nebo pro části Prahy, ani je komentovat. Doufáme přesto, že vám připomínky, které jsme připravili, pomohou, abyste napsali sami svoje připomínky a předali je Magistrátu.

 

Jak podat připomínky? Nejlepší cesta je vzít naše připomínky jako základ a doplnit to, co se týká vašeho okolí, místa, kde žijete. Nevadí ale, když vezmete připomínky Arniky, se kterými souhlasíte, a jednoduše je okopírujete. Přečtěte si více v našem návodu: Jak napsat  a poslat připomínku?

Zajímá vás, jak se číst výkresy Metropolitního plánu a jak pracovat s textovou částí? Podívejte se na náš návod: Jak se v Metropolitním plánu orientovat?

 

 Máte dotaz? Pište na vendula.zahumenska@arnika.org

 
Q
Nové plochy k zastavění
A

Metropolitní plán přichází se zcela novým pohledem na zastavitelné území. To jsou plochy, kde obvykle územní plán předpokládá rozvoj nové zástavby. Metropolitní plán zahrnul do zastavitelného území téměř všechnu zeleň. Hrozí, že v budoucnu dojde k mnoha snahám o zástavbu okrajů Obory Hvězda, o snahu stavět na dnešních volných prostranstvích  - na sídlištích jako je to Ďáblické. Z Metropolitního plánu se může zdát, že problém není tak velký. Mnoho pozemků je přece nadále značeno zelenou barvou, a ta znamená nejrůznější zeleň. Nenechte se ale zmást. Jde sice o tzv. nestavební bloky, ale pořád v zastavitelném území. Do budoucna stačí jedna nepatrná a jednoduchá změna územního plánu, a stavět se bude třeba právě ve vašem parku.

 

Přečtěte si celou odbornou připomínku.

Q
Škola, školka nebo sportoviště? Metropolitní plán nezajímají.
A

Metropolitní plán chrání jen minimálně veřejný zájem a zájmy Pražanů. Hlavním problémem je, že Metropolitní plán nevymezuje téměř žádné plochy, na kterých má být veřejná vybavenost – tedy školky, školy, polikliniky, domovy pro seniory, ale také sportoviště. Vše prakticky ponechává na dohodě mezi stavebním úřadem a investory a investory navzájem. V těch nejcennějších lokalitách (označuje je za transformační a rozvojové) určuje jen procento z celkové plochy, které má připadnout pro veřejnou vybavenost. Co to znamená? V praxi takový způsob regulace přinese soutěž o to, kdo nejdřív zastaví svoje pozemky tak, jak chce, aniž by musel postavit cokoli pro občany. Škola zbude na pozemky toho, kdo si nepospíší.  Taková ne-regulace je samozřejmě naprosto špatně. Územní plán musí přímo podle stavebního zákona určit, kde budou plochy pro občanské vybavení a musí je chránit před tím, aby na nich mohly vyrůst třeba byty nebo kanceláře. Občanské vybavení je totiž pro město a život v něm nepostradatelné.

 

Přečtěte si celou odbornou připomínku.

 

Q
Praha bez stromů?
A

 

Zeleň má ve městě mnoho důležitých funkcí. Nejen estetickou a rekreační, ale poskytuje domov různému hmyzu, ptákům a drobným savcům, čistí ovzduší a napomáhá vrovnat se s vysokými teplotami. Metropolitní plán odmítá dnešní pojetí městské zeleně. Striktně rozděluje zeleň na tu, co je uvnitř zastavitelného území – parky, a na tu, co je vně – volnou krajinu. Před zelení upřednostňuje zástavbu. Vyprahlé centrum Prahy by přitom potřebovalo co nejvíc zelených oáz. Metropolitní plán je hrozbou také pro zeleň na sídlištích. Vymyslel pro ni nové jméno – park ve volné zástavbě a umožnil, aby se na této zeleni rozšiřovaly stávající stavby až od 20%. Rozšiřovat se mohou i stavby v parcích, kde se dokonce může stavět pod zemí.

Metropolitní plán na mnoha místech, kde je dnes zeleň, povoluje nové zastavitelné plochy. Tvrdí sice, že u mnoha z nich půjde o rekreační využití lokalit, ale je jasné, že pozemky zastavitelné jsou zkrátka zastavitelné, a to neznačí pro zeleň nic dobrého. Metropolitní plán dokonce tvrdí, že některé lokality jako zastavitelná vymezit musí. To není pravda

Územní plán Prahy by přitom měl v maximální míře dochovanou zeleň – vnitrobloky, parky i parčíky, proluky, zahrady u domů a podobné zelené plochy respektovat a skutečně chránit před zástavbou.

 

Přečtěte si celou odbornou připomínku.

 

Q
Brownfields: cenná území bez regulace
A

Lokality, kde se dnešní pražské brownfieldy nacházejí (jde kupř. o Letňany, Vysočany, Rohanský ostrov, Malešice, Nákladové nádraží Žižkov, Nový Opatov nebo Bubny či Masarykovo nádraží a několik dalších území), jsou mnohdy zatíženy nevyhovujícím stavem ovzduší, nadměrným hlukem, nedostatkem ploch zeleně (ať už kvůli ochlazování okolí nebo pro zlepšení vsakování dešťových vod nebo jen pro samotnou rekreaci obyvatel) nebo naprosto nevyhovující infrastrukturou - chybějící školy, školky, polikliniky, knihovny nebo kulturní zařízení. Metropolitní plán žádný z problémů neřeší. Z některých území prostě snímá stavební uzávěry, aniž by přinesl nějaká pravidla pro developerskou výstavbu.

 

Přečtěte si celou odbornou připomínku.

Q
Zahrádkové osady: likvidace nebo záchrana?
A

Zahrádkové osady jsou zelenými plícemi města a jsou malým koutem živé přírody mezi domy a kancelářemi. Jsou to unikátní místa, kde řada seniorů i rodin tráví volný čas. Jsou místem setkávání a rekreace. Dávají i lidem z velkého města možnost vypěstovat si vlastní zeleninu, ovoce a trávit čas v přírodě. Představují zkrátka území, která jsou cenná z mnoha důvodů. Přesto jim hrozí zástavba víc než kdy dřív. Metropolitní plán je vymezuje jako zastavitelné plochy. Zahrádkáři se oprávněně obávají toho, co by schválení Metropolitního plánu přineslo.

 

Přečtěte si celou odbornou připomínku.

Q
Doprava v Metropolitním plánu
A

Zajímá vás, jak Metropolitní plán řeší dopravní situaci v Praze? Jak to vidí s parkováním, jak s ježděním autem nebo MHD - metrem, tramvají nebo autobusem? Jak to bude s příměstskými vlaky? A co pěší chůze? Stane se v Praze z kola konečně normální dopravní prostředek nebo se nadále na cyklisty hledí jako na víkendové rekreanty a se začleněním cyklistické dopravy do města se nepočítá? 

 

Přečtěte si o dopravě a Metropolitním plánu více! Za laskavého svolení spolku Auto*Mat zveřejňujeme jejich dokument nazvaný Koncepce dopravy v Metropolitním plánu hlavního města Prahy (verze 4.0): analýza a rizika.města Prahy (verze 4.0): analýza a rizika.

Q
Metropolitní plán a regulace (nejen) sídlišť
A

 

V nedávno zveřejněném návrhu Metropolitního plánu chybí potřebné mantinely pro rozhodování úředníků. Nesplňuje nejdůležitější úkol územního plánu a neříká, co se v konkrétních čtvrtích může nebo nesmí stavět. Autoři plánu sice tvrdí, že udělají z Prahy město živé a příjemné pro plnohodnotný a kvalitní život všech generací, ale plán samotný nic takového nezajistí. Dobrým příkladem jsou pražská sídliště, na kterých bydlí více než třetina  obyvatel hlavního města. Místo aby Praha napravila dlouholeté zanedbávání potřeb jejich obyvatel, chce pravidla zrušit a umožnit neřízenou zástavbu. Je možné, že právě na sídlištích za několik let budou chybět malé obchody, parky nebo dětská hřiště.

 

Přečtěte si celou odbornou připomínku.

 

Q
Jak Metropolitní plán bojuje se suchem, vedry a přívalovými dešti?
A

Metropolitní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů, které mohou a mají Prahu připravit na budoucnost. Je nutné, abychom právě teď udělali vše proto, aby se v hlavním městě dobře žilo v roce 2030 i v roce 2050. Velká města sužují sucha a vedra, kdy rozžhavený beton sálá ve dne i v noci a z mnoha míst jako je třeba okolí Masarykova nádraží se v červenci stane výheň, přes kterou se nedá málem ani projít. Praha se potýká s velmi silným znečištěním ovzduší a mnoho Pražanů trpí neustálým překračování hlukových limitů. Metropolitní plán nedělá vůbec nic pro řešení této neblahé situace, naopak ji zhoršuje. Parky mají být zastavitelné, stejně jako zeleň okolo silnic, která zajišťuje alespoň mírnou úlevu od hluku z dopravy. Moderní město by podle Metropolitního plánu změnám klimatu čelit nemohlo. To je zapotřebí změnit.

 

Přečtěte si celou odbornou připomínku. Přečtěte si celou odbornou připomínku. 

Q
Poroste Praha bezhlavě do výšky?
A

 

Metropolitní plán přišel s novou, dosud nevyzkoušenou regulací výšek. Nad Prahu rozložil síť čtverců a v každém z nich určil počet podlaží. Taková pravidla ale nejsou dostatečně podrobná. Vytváří rozsáhlý prostor pro to, aby se rozhodování přeneslo až na stavební úřad, který může být vystaven mnoha korupčním tlakům.  Ohroženy jsou například dnešní školky na sídlištích. Tyto záměrně nízké budovy se mohou změnit na mnoho desítek metrů vysoké bytovky. Klidní by neměli zůstat ani obyvatelé vilových čtvrtí - v jejich těsné blízkosti se patry také nešetří a nejasné mantinely navíc umožňují, aby vysoké stavby pronikaly i mezi rodinné domy. 

 

Přečtěte si celou odbornou připomínku.

 

Q
Souhrn připomínek Arniky
Q
Vyhodnocení vlivů na udržitlený rozvoj
A

Metropolitní plán má dalekosáhlé dopady na životní prostředí a na zdraví občanů. V územním plánu nejde hlavně o architekturu a "pěkné město", jak se snaží autoři Metropolitního plánu předstítrat. Naopak - územní plán má dbát na vyvážený a udržitelný rozvoj. To se ale zjevně neděje. Přečtěte si kritiku vyhodnocení vlivů!

 

Přečíst si celý odborný text.