Přehled zpráv emailem
Telefon

Jak se v Metropolitním plánu orientovat?

spravujeme metroplan 6f911

 

Orientovat se v Metropolitním plánu není snadné. Přináší nové názvy pražských lokalit, nové mapové podklady, nové regulace.

 

Schema MPP 7814a

 

 

Zkusme si na práci s Metropolitním plánem na konkrétním příkladu - lokalitě Sídliště Ďáblice.

 

  • Podklady

Spusťte si online apliakci s mapovým podkladem. Otevřete si především hlavní výkres a výkres infrastruktury. Musíte si najít tu část, na které je zobrazena právě vaše lokalita. V mapě lze hledat pomocí adres. Připravte si textovou část a odůvodnění.

 

  • Mapy (grafická část)

V hlavním výkresu se dozvíte, zda je vaše lokalita zastavitelná, zda jsou v ní navrženy nějaké parky, zda je navržena nějaká veřejná vybavenost (školy, školky, polikliniky, knihovna a podobně)  nebo alespoň vyznačena ta stávající (v tzv. stabilizovaných plochách jen bodem - tečkou). Pozor - i zelená barva u zeleně neznamená dostatečnou ochranu. Pokud je lokalita zastavitelná, hrozí, že v budoucnu může dojít k zástavbě minimálně okrajových částí zeleně.

 

Dablice hlavni vykres2 61878

 

Podívejte se také na to, jaké jsou v lokalitě výšky. Ty jsou určeny prostřednictvím počtu podlaží - čísla v malých čtvercích.

 

Podívejte se na výkres infrastruktury, tam najdete informace o veřejné vybavenosti.

 

vybavenost plan 13489

 

Přehled škol v lokalitě (stav nyní - data Geoportál).

 

skoly1 75224

 

  • Legenda

Pro pochopení mapové části je nutné přečíst si legendu. Najdete ji vždy dole pod každým výkresem v souboru pdf. Z legendy se dozvíte, co znamenají jednotlivé šrafy nebo body.

 

  • Srovnání s platným územním plánem

Nezapomeňte se podívat na stávající územní plán. Mnohody poznáte, že ten dnešní vymezuje nezastavitelné parky a také veřejnou vybavenost. Pokud to Metropolitní plán nedělá, je to problém. Stávající územní plán (mapové podklady), najdete zde.

 

Dablice stavajici plan1 0d845

 

Podívejte se i na vymezení nezastavitlených ploch v dnešním plánu. Metropolitní plán vymezuje mnoho nových zastavitelných ploch na úkor zeleně.

 

zastavitelnost1 fcef1

 

  • Jaké proběhly v lokalitě změny územního plánu?

Podívejte se také, jaké proběhly v lokalitě změny územního plánu (zejm. na ty, které ještě stále elží na magistrátu a nebyl dosud schváleny enbo zamítnuty nebo na ty, které už jednou zamítnuty byly). Změny, které už jednou develoepři chtěli provést mohou poukázat na to, zda není ohrožen třeba právě okraj konkrétního parku novou zástavbou.

 

Přehled změn v lokalitě

zmeny podnety b2e39

 

Příklad konkrétní změny

přiklad zmeny bdfd4

 

  • Kontrola hluku a kvality ovzduší v Geoportálu

Pokud zjistíte, že je v blízkosti vašeho bydliště plánována třeba rozvojová nebo transformační lokalita, bude to znamenat s největší pravděpodobností zvýšení dopravy. To přináší hluk a zhoršení kvality ovzduší. V územním plánu by měla obytnou zástavbu před hlukem chránit např. izolační zeleň. Ověřte, jak to řeší Metropolitní plán.

 

Hluk

hluk f84e8

 

Ovzduší

vzduch 93605

 

Stav životního prostředí si můžete ověřit na Geoportálu.

Jak se s Geoportálem pracuje, najdete v naší publikaci. (Ke stažení v sekci Naše publikace).

Nezapomeňte si přečíst vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Tam se právě má hodnotí, zda Metropoltiní plán chrání zdraví Pražanů a životní prostředí. I k vyhodnocení vlivů lze podat připomínky.

 

  •  Textová část

Když si projdete grafickou část (mapy), podívejte se na text Metropolitního plánu. U jednotlivých struktur a typů lokalit najdete popis toho, co se v nich smí stavět. Většinou jsou velmi obecné a o konkrétních regulativech se příliš nedozvíte. Např. se ale dozvíte, že Sídliště Ďáblice patří do modernistické struktury.

Nejprve se dočtete, že modernistickou zástavbou je zástavba, která se vyznačuje volným zastavěním solitérními  budovami. Dále zjistíte v čl. 47, že modernistickou strukturou je urbánní struktura kombinující solitérní budovy a uzavřené areály (modernistická zástavba) sloužící zpravidla veřejné vybavenosti, společně umístěné v parku ve volné zástavbě. V lokalitě modernistické struktury jsou stanoveny tyto zásady prostorového uspořádání:
a) uliční čára nemusí být určena,
b) stavební čára je zpravidla volná,
c) nestavební část stavebních bloků je parkem ve volné zástavbě,
d) výškové uspořádání je ustálené, má dvě úrovně, vyšší zástavba solitérů je doplněna nízkými areály.

Kdyby Sídliště Ďáblice bylo transformační nebo rozvojové, zjistili byste i informaci o zastavitelnosti stavebních blobů nebo koeficient veřejného prostranství.

 

  • Specifika

Každá struktura a typ lokality má nějaká specifika. U modernistických struktur je to např. park ve volné zástavbě. Je to v podstatě dnešní sídlištní zeleň. Pozor - podle čl. 94 se v něm mohou rozšiřovat stávající budovy až o 20% na úkor parku nebo je bez dalšího nahrazovat novými budovami.

Na to, co je uliční čára nebo nestavební části stavebních bloků se musíte podívat do Pražských stavebních předpisů.

 

  • Karta lokality

Karty lokalit měly původně fungovat jako podrobný systém regulace. To se nestalo a nyní neobsahují téměř žádné regulativy. U rozvojových a transformačních lokalti a u rozvojových ploch v jednotlivých lokalitách v kartách najdete procentní určení veřejné vybavenosti (pokud se stanovuje).

 

Chcete vědět, jak podat připomínku? Podívejte se na náš návod!


 Podívejte se na oficiální úvodní video: Návod na čtení Metropolitního plánu