Přehled zpráv emailem
Telefon

Jak napsat a podat připomínku k Metropolitnímu plánu

spravujeme metroplan 6f911Vyznat se v Metropolitním plánu není snadné. Používá zcela nové regulativy, dokonce i jiné barvy – zastavitelné plochy jsou kupř. značeny také zeleně, což je barva dnes vyhrazená plochám nezastavitelným.  Proto jsme pro vás připravili krátký manuál k připomínkování Metropolitního plánu. Při čtení plánu a psaní připomínky je třeba postupovat v několika krocích.

 

POZOR: Nezapomeňte, že připomínku můžete podat až od 27. 6. 2018, kdy se koná společné jednání a bude doručena veřejná vyhláška o Metropolitním plánu.

 

 

 

Arnika pro vás připravila připomínky ke všem hlavním problémům Metropolitního plánu. Najdete je tady. Z kapacitních důvodů nemůžeme bohužel zpracovávat jednotlivé připomínky pro lokality nebo pro části Prahy, ani je komentovat. Doufáme přesto, že vám připomínky, které jsme připravili, pomohou, abyste napsali sami svoje připomínky a předali je Magistrátu.

 

 

 

>>> Inspiraci můžete čerpat i ze vzorové připomínky pro lokalitu Sídliště Horní Roztyly <<<

 

>>> Přidali jsme další vzorovou připomínku - tentorát zavítáme do Ďáblic  <<<

 

 • Mapové podklady

Mapu Metropolitního plánu najdete zde. Dá se v ní vyhledávat pomocí adres, katastrálních čísel nebo podle názvu lokalit (pozor – musí být napsaný naprosto přesně).  Mapová část Metropolitního plánu obsahuje řadu nově používaných barev i symbolů. Vše podstatné najdete v legendě grafické části. Legenda je po  levé straně mapy. Klikněte na ni a v samostatné vyskakovacím okně se vám otevře celý dokument. Legendu si můžete stáhnout zde. Je to příloha k textové části.

Všechny podklady si můžete stáhnout i v pdf.

Pozor si dejte na používání světlejší zelené barvy – Metropolitní plán s ní kreslí i plochy zastavitelné. Tmavě zelené plochy ale bývají nezastavitelné. Jednoduše platí – co je bílé, tam lze stavět. Červená šrafa znamená rozvojovou lokalitu – tam se bude stavět intenzivně. Světle zelené čtverečky jsou parkem ve volné zástavbě – dosavadní sídlištní zeleň, kterou lze také zastavět. Šedá barva patří ulicím a náměstím – stavět se tam poněkud nelogicky nesmí (ačkoli samozřejmě i chodníky jsou stavbou).

Na další piktogramy se musíte podívat, abyste přesně věděli, co se kde navrhuje.

Oficiální videonávod ke čtení Metropolitního plánu najdete zde.

 

Mapové podklady k Metropolitnímu plánu

 

 • Karty lokality

Každá lokalita má svoji kartu. V ní jsou základní informace o lokalitě a regulativy, které se k lokalitě vztahují. Většinou je obojí velmi obecné a zejm. v případě regulativů nedostatečné.

V kartě lokality je jednak kód lokality – ten dává informaci o tom, zda je lokalita nezastavitelná nebo zastavitelná, zda je stabilizovaná nebo určena k transformaci a rozvoji, jaká je pro ni určena struktura „zástavby“ (jaká zástavba je pro lokalitu typická - rodinné domy v zahradách, bytové domy tvořící bloky s vnitrobloky či třeba panelové domy na sídlišti) a jaké je její využití. Dále vám kód prozradí, jaký typ využití je pro lokalitu plánován – zda je obytná, produkční, rekreační nebo přírodní.  Platí, že v každé lokalitě se může vše, co je „menší zátěží“. To znamená, že v zastavitelných produkčních lokalitách se mohou třeba stavět byty. V lokalitách obytných může být ještě veřejná vybavenost (čímž se myslí i komerční záležitosti – kanceláře nebo obchody, ale už ne stavby jako lakovna nebo jiné provozovny, které silně zatěžují bydlení.

Lokality se dále ještě mohou členit na jednotlivé rozvojové a transformační plochy (i uvnitř jinak stabilizovaných lokalit), které také mají své vlastní kódy.

 

 • Textová část územního plánu

Mapovou (grafickou) část Metropolitního plánu musíte číst současně s textovou částí. V textové části zjistíte především podmínky pro výstavbu v jednotlivých strukturách. Tyto podmínky ale nejsou příliš konkrétní a mnohdy z nich téměř nic nevyčteme. To je problém, protože podobně nebude ani stavební úřad vědět, jestli je či není konkrétní záměr v souladu s územním plánem.

 

 • Srovnání se stávajícím územním plánem

Otevřete si mapový podklad Metropolitního plánu. Otevřete si současně výkres stávajícího územního plánu v aplikaci Změna plánu. Pokud chcete vědět, jak se v ní orientovat, přečtěte si náš manuál. Můžete snadno porovnat, jak se lokalita v návrhu Metropolitního plánu mění. Vidíte, kde se ruší veřejné vybavení, kde se navrhuje nová zastavitelná plocha na úkor ochrany zeleně. Zastavitelnost nebo naopak nezastavitelnost lokality si ověříte ve výkresu vymezení zastavitelného území, na který můžete přepnout poklepem na ikonu v horní liště s názvem Výkresy ÚP. Když uvidíte, že stávajíc plán vymezuje plochu jako nezastavitelnou a Metropolitní plán právě tam najednou vymezuje plochy zastavitelné, vidíte, že může jít o problém, zvláště když jde o zeleň nebo veřejná prostranství. Podívejte se také třeba na to, jestli Metropolitní plán nevymezil jako zastavitelnou izolační zeleň, která plní velmi významnou funkci zejména u rušných silnic.

 

Zastavitelné území v dnešním územním plánu (červené plochy)

 praha dnes 053c9

 

Zastavitelné území v Metropolitním plánu: hranice ukazuje černá přerušovaná čára, vše uvnitř je zastavitelné

praha zítra 815ff

 

 

 • Na co se zaměřit

Připomínku napište co nejkonkrétnější a pokud možno se zdůrazněním toho, co je právě pro vás, ať už jako jednotlivce nebo jako spolek důležité a proč považujete jednotlivé věci za problém. Při psaní připomínky si můžete postupně pokládat tyto dotazy:

 1. Je pro vás Metropolitní plán srozumitelný? Rozumíte tomu, jaké stavby mohou v území vzniknout? Pokud ne, co je problematické? Co by se mělo změnit, co může činit problém při rozhodování podle vašich dosavadních zkušeností?
 2. Jak má vypadat místo, o které mi jde? Mají tam být domy, nová ulice, má tam zůstat zeleň, mají tam vzniknout byty, kanceláře nebo obchodní dům nebo třeba sportoviště? Chybí v lokalitě škola?
 3. Co by mělo zůstat zachováno? Co by měl Metropolitní plán chránit? Je u vás někde škola, domov pro seniory, hřiště, park, který musí zůstat nezastavitelný? Chrání je Metropolitní plán? Veřejnou vybavenost musíte ověřit v samsotatně staženém výkresu (je ke stažení ve formátu pdf zde). Pozor - to, že je ve stabilizvaných územích chráněn stávající vybavenost tzv. bodem nestačí. Pro vybavenost by měly vždy být vymezeny celé plochy, na kterých se jednoduše nedá nic jiného postavit.
 4. Co mi vadí – je u vás hluk, prach, příliš mnoho aut? Nemůžete plnohodnotně využívat kolo? Nemáte dostupný park, kde by si hrály vaše děti nebo kam byste chodili odpočívat? Chybí vám zdravotnické zařízení nebo škola?
 5. Jak jsou v dané lokalitě vymezené možnosti výstavby? Je v pořádku, že jsou bílé plochy (může se na nich stavět téměř bez omezení) tam, kde být mají? Nejsou vymezeny na úkor stávajících ploch místní důležité zeleně nebo hřiště?
 6. Podívejte se, jestli není vaše lokalita transformační nebo rozvojová? O kolik se může navýšit rozsah výstavby?
 7. Nejsou ve vaší lokalitě cenná území jako zahrádky nebo rozsáhlé plochy zeleně, které Metropolitní plán najednou vymezuje jako zastavitelné (i když tvrdí, že jde kupř. o parkový areál)?
 8. Nemáte na vašem sídlišti park ve volné zástavbě? Hrozí, že bude tato zeleň snadno zastavěná.
 9. Nebude se u vás smět stavět příliš vysoko, aniž by byla vyřešena kupř. doprava nebo občanská vybavenost? Příliš vysoká zástavba znamená o mnoho lidí více a bez infrastruktury výrazně zhorší kvalitu života? Výšková regulace Metropolitního plánu je vázána na síť čtverců pokrývajících celou metropoli. Pro každý čtverec je stanovena maximální výška zástavby – stávající i plánovaná, popř. někde je to ještě výška věží (ještě vyšší)

 

 • Jak podat připomínku k MPP

Zatím si můžete připomínky připravovat a pak už je jen poslat.

Připomínku k návrhu Metropolitního plánu bude moci podat každý. Vlastníci bytů nebo domů, spolky nebo třeba jen nájemci. Nemusí jít ani o obyvatele Prahy (i když je to samozřejmě důležité, aby se právě Pražané starali o svoji budoucnost).

V této fázi se nezmocňuje zástupce veřejnosti!

Můžete využít oficiální aplikaci k podávání připomínek. Připomínku můžete také odeslat písemně na magistrát, předat na podatelně magistrátu, poslat datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem.

 

Pořád si nejte jistí? Napište nám na vendula.zahumenska@arnika.org.