Přehled zpráv emailem
Telefon

Spravujeme Metropolitní plán!

spravujeme metroplan 6f911

 

Metropolitní plán ovlivní na desítky let podobu Prahy a život jejích obyvatel. Protože přináší zcela nový způsob plánování, požádali jsme přední specialisty na územní plánování, aby se podíleli na tvorbě připomínek a aby pomohli vytipovat nedostatky Metropolitního plánu, které je třeba spravit.

 

 Schema MPP 7814a

 

 

Arnika pro vás připravila připomínky ke všem hlavním problémům Metropolitního plánu. Najdete je tady. Z kapacitních důvodů nemůžeme bohužel zpracovávat jednotlivé připomínky pro lokality nebo pro části Prahy, ani je komentovat. Doufáme přesto, že vám připomínky, které jsme připravili, pomohou, abyste napsali sami svoje připomínky a předali je Magistrátu.

 

 

Kdo jsou členové pracovní skupiny?

 


Lucie Doleželová, architektka

Zuzana Drhová, ekoložka, zastupitelka na Praze 13

Vratislav Filler, Auto*Mat

Vladan Hodek, architekt a člen spolku Šárekcé údolí

Petra Humlíčková, advokátka

Michal Lehečka, Auto*Mat

Karel Maier, profesor Fakulty architektury ČVUT

Václav Orcígr, Arnika

Michaela Pixová, sociální geografka

Petra Rejchrtová, zastupitelka Prahy 4 a předsedkyně spolku 4-občanská

Olga Srstková, Auto*Mat

Martin Skalský, Arnika

Petr Svoboda, advokát

Luděk Sýkora, profesor, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK

Marie Švábová, architektka

Eliška Vejchdoská, ekonomka (ekonomie životního prostředí)

Anna Vinklárková, Klub za starou Prahu

Vendula Zahumenská, Arnika

 

 

Členům pracovní skupiny děkujeme za spolupráci a za to, že nám poskytli cenné podněty při zpracování připomínek. Výsledná podoba připomínek nemusí nutně vyjadřovat jejich názory a postoje a je dílem Arniky - Centra pro podporu občanů.

 

 

Podívejte se na naše připomínky a pošlete je magistrátu i Vy!

 

Postupně budeme zveřejňovat jednotlivé texty. Naše připomínky budou moci využít spolky, občané i městské části. Trváme na tom, že Praha potřebuje nový územní plán, ale musí to být územní plán, který bude moderní a prospěšný občanům. Pozor - připomínky lze posílat ažod 27. června 2018. 

 

V této fázi přípravy Metropolitního plánu může podávat připomínky každý. Je jedno, jestli je to občan Prahy, obyvatel obce ve Středočeském kraji, vlastník bytu nebo rodinného domu, nájemník nebo třeba spolek.  

 

POZOR! Teď není čas na zmocnění zástupce veřejnosti ani sběr podpisů pro věcně shodné připomínky. Pokud Metropolitní plán obstojí, bude se upravovat a teprve potom dojde na námitky a zástupce veřejnosti.

 

Podívejte se na to, co hrozí vašemu okolí!

 

Připravili jsme pro Pražany návod na připomínkování Metropolitního plánu. Díky tomu se můžete podívat na městskou část nebo třeba ulici, která vás zajímá.

 

Nepropásněte nové informace!

 

Okolo Metropolitního plánu se pořád něco děje. Aby vám nic neuniklo, můžete sledovat nás sledovat také na Facebooku! Čerstvost informací zaručena.