Přehled zpráv emailem
Telefon

Podklady pro územní plán

Územní plán vychází z celé řady podkladů a další analýzy nebo strategie by měl zavádět do praxe. Mezi ty nejdůležitější dokumenty patří:

 

stratplan 2477c

Strategický plán se věnuje tomu, jak by měla Praha vypadat za deset, dvacet nebo i více let. Strategický plán je tedy hlavním podkladem pro plánování dlouhodobého rozvoje a směřování města. Startegický plán byl ale schválen až několik let poté, co bylo schváleno zadání Metropolitního plánu.Takový postup je naprosto nelogický.

 

Územně analytické podklady musí Praha pořizovat podle stavebního zákona. Jedná se v podstatě o soubor informací o městě. Nejde jen o urbanistické informace, ale také o podklady pro sociální, ekonomické a jiné otázky. Praha má územně analytické podklady v digitální podobě. Můžete se podívat na jednotlivé ulice a najít si informace např. o využití území, o tom, co by se v území mohlo stát, o krajině ve městě, o hlukové zátěži, o ovzduší, ale i o výškách a podlažnosti.

 

uap 8824d

Města se musí vyrovnávat s dopady změn klimatu. Vlny veder, sucha nebo naopak přívalové deště a holomrazy se negativně projevují v ulicích, které jsou plné betonu a aut. Pro mnoho lidí představují změny klimatu silnou zátěž pro jejich organismus. Praha se zavázala přijmout strategii, která napomůže přijímat tzv. adaptační opatření - např. posilovat zeleň ve městě, budovat vodní prvky, podporovat zelené střechy a fasády anebo řešit nakládání s dešťovou vodou.

Přečtěte si více o Klimatizaci Prahy.

 

Tento strategický dokument se bude věnovat dopravě - mobilitě a dopravní infrastruktuře. Udržitelné dopravě se věnuje spolek Auto*Mat.

 

  • Analýzy a studie

Praha má zpracovanou celou řadu studií více či méně zajímavých, které se věnují tématům spjatým s územním plánem. Vybrali jsme ty, které považujeme za důležité: