Přehled zpráv emailem
Telefon

Kdy se co stane?

malesice ea9b2Příprava Metropolitního plánu se už několikrát zadrhla.  Ani po zveřejnění návrhu není nic jisté. Nikdo neví, jaké kritice ze strany pořizovatele bude čelit. Stejně tak není jisté, kolik připomínek pořizovatel k návrhu Metropolitního plánu obdrží a jak rychle se s nimi dokáže spolu s Institutem plánování a rozvoje vypořádat. V každém případě je teď termín, kdy musí mít Praha nový územní plán, 1. 1. 2023. Když to nestihne, bude bez územního plánu se všemi těžkostmi, které to přinese. 

spravujeme metroplan 6f911

 

 

 

 

Právě teď se předpokládá následující harmongram projednávání Metropolitního plánu

 
O co jde                                 
Co se stane                    
Jak se zapojit                 
Kdy to proběhne (proběhlo)?
První fáze - zadání

První fáze už skončila - to bylo projednání a schválení zadání Metropolitního plánu.
Přečtěte si připomínky k zadání a to, jak si s nimi magistrát poradil.

Zajímá vás více o zadání Metropolitního plánu? Podívejte se na stránky Institutu plánování a rozvoje.

Podávaly se připomínky

Září 2013 schváleno zadání

Druhá fáze - návrh a společné jednání

Na jaře 2018 by měla nastat další fáze - zveřejnění návrhu Metropoltiního plánu k tzv. společnému jednání. Právě v tento okamžik se mohou znovu vyjádřit i občané. Každý, včetně spolků, může magistrátu poslat svoje připomínky.

Občané - každý, mohou podávat připomínky. Připomínky mohou uplatnit i městské části. Vše bude zveřejněno na úřední desce a na stránkách Institutu plánování a rozvoje.

Jaro 2018

Třetí fáze - upravený návrh a veřejné projednání

Za několik let, pokud bychom se drželi harmonogramu zveřejněného Institutem plánování a rozvoje, bude následovat veřejné projednání. To je příležitost, kdy se občané mohou vyjádřit naposledy. Připomínky může podávat opět každý. Vlastníci nemovitostí mohou uplatnit námitky a také je možné zmocnit zástupce veřejnosti.

Jedná se o fázi, kdy se mohou vyjádřit vlastníci nemovitostí a občané mohou zmocnit zástupce veřejnosti. Přečtěte si více o tom, kdo je zástupce veřejnosti a jak ho zmocnit. Připomínky může magistrátu poslat každý.Městské části opět mohou uplatnit svoje připomínky. Proběhne veřejné projednání. Vše bude na úřední desce a na stránkách Institutu plánování a rozvoje

Přelom roku 2020/2021

Čtvrtá fáze - schválení Metropolitního plánu

Když všechno půjde alespoň zčásti podle harmonogramu, může mít Praha v roce 2024 nový územní plán. Budou jej muset schválit zastupitelé. Jakmile bude územní plán schválen, je pravděpodobné, že proti němu bude podáno několik žalob. Proto je zapotřebí udělat vše pro to, aby byl územní plán kvalitní a u soudu obstál.

O projednaném plánu budou rozhodovat zastupitelé. Do jednoho roku od jeho schválení mohou vlastníci nemovitostí, spolky, zástupce veřejnosti a městské části podat žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten může celý plán nebo jeho části zrušit.

Konec roku 2022