Přehled zpráv emailem
Telefon

Kde se na Metropolitní plán podívat?

v towers b5c8c

Návrh Metropolitního plánu ve verzi 3.3 (zveřejněno na podzim 2017), stejně jako jeho předchozí verze, jsou dostupné na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje. Najdete zda jak textovou část návrhu, kde jsou informace o tom, jak se bude členit území Prahy (na zastavitelné a nezastavitelné lokality, na lokality produkční, obytné, rekreační, stabilizované nebo transformační).

Kromě textové části je tu také mapa - výkresy Metropolitního plánu. V současnosti jsou interkativní a můžete vyhledávat podle nejrůznějších kritérií.

Podívejte se, jak se v Metropolitním plánu orientovat.

Metropolitním plánem se zabývá speciální komise Rady hl. m. Prahy. Můžete si přečíst její zápisy.