Přehled zpráv emailem
Telefon

Historie příprav územního plánu v Praze

flora 7a823Metropolitní plán není první pokus o nahrazení zastaralého územního plánu Prahy. Už je to skoro 10 let, co se Pražané vyjadřovali ke konceptu územního plánu, který se dodnes ozančuje jako Koncept Pavla Béma. Tento plán byl jedním ze symbolů pražské korupce, protože developeři a spekulanti do konceptu přes politiky protlačili řadu záměrů, na kterých by vydělali, ale které by poškodily město a jeho obyvatele. To potvrdily zveřejněné odposlechy rozhovorů mezi primátorem "Kolibříkem" Bémem a lobistou Romanem "Mazánkem" Janouškem.

 

Občané se v roce 2009 ale nehodlali smířit s tím, co politikové chystají a poslali městu přes 18 000 připomínek a další připomínky přišly od městských částí. To celý proces zablokovalo. Konečnou pro Koncept Pavla Béma znamenal nástup nové politické reprezentace. Bohumil Svoboda a po něm Tomáš Hudeček hodili plán do koše, včetně připomínek občanů, a začali pracovat na novém plánu.

Přečtěte si, jaké námitky uplatnilo 18 tisíc Pražanů skrze zástupce veřejnosti. Mnohé z těchto připomínek a námitek, se kterými se magistrát nikdy nevypořádal, jsou dodnes platné.

Podívejte se na námitky občanů a zástupců veřejnosti

Seznamte se s připomínkami městských částí
 

Od Konceptu k Metroplánu

Tomáš Hudeček přivedl na scénu myšlenku Metropolitního plánu, který měl přinést nový přístup k plánování města. Nadějné vyhlídky se však dosud nenaplnily, a zdá se, že Metropolitní plán v současné době přináší do Prahy ještě více nejistoty a zmatků než dosavadní územní plán. Dodnes není zpracovaný ani takový návrh, který by mohl být předložený příslušným úřadům a  lidem k připomínkování. Jenom díky novele stavebního zákona, která už po několikáté právě kvůli Praze odsunula termín, dokdy musí mít každé město územní plán, se zatím Praha neocitla na kraji velmi nepříjemné situace.

Zadání Metropolitního plánu schválili zastupitelé napalmovka d6766 svém posledním zasedání před volbami - v polovině září 2013. Brzy poté začala ta nejdůležitější část celého procesu - sepsání návrhu územního plánu. Ukázalo se, že do přípravy nebude v žádném případě zapojená veřejnost a městké části jen v minimálním rozsahu.

Návrh Metropolitního plánu byl dlouhé roky tajemstvím Institutu plánování a rozvoje. Po mnoha tlacích zvenčí byla zveřejněna verze návrhu s označením 2. 2. a na podzim roku 2017 s číslem 3. 3. V pondělí 16. 4. byla zveřejněna poslední verze, která už půjde do oficiálního připomínkování.

Od začátku se ukazuje, že Metropolitní plán je více než problematický. Je otázkou, zda se jej podaří přepracovat do podoby, která by byla alespoň v souladu se stavebním zákonem a obstála by při soudním přezkumu. Pokud to Praha nestihne včas (do roku 2023), bude v důsledku neodpovědného přístupu úřadu městem bez územního plánu.