Přehled zpráv emailem
Telefon

Pražský územní plán

klamovka fdf8a

Kdo chce v Praze stavět, musí se zajímat o územní plán a o zásady územního rozvoje. Stejně tak se o tyto dokumenty musí zajímat ti, kteří bydlí poblíž místa, kde by mohl vyrůst nový obchodní dům, kanceláře nebo desítky bytů.

 

Jaké dokumenty ovlivňují podobu Prahy?

Územní plán není jediný nástroj, který musí Praha vytvořit. Důležité jsou zásady územního rozvoje, které pořizuej každý kraj v České republice. Praha má samozřejmě tu zvláštnost, že zásady i územní plán platí pro totéž území. Přesto jedno nemůže existovat bez druhého.

Územní plán by v ideálním případě měl být doplněný sadou regulačních plánů, které by stanovily podrobná pravidla pro území jako je nákladové nádraží Žižkov, Masarykovo nádraží nebo rozvojové území Bubnů. Všude tam je potřeba říci, co se smí, co je třeba a co bude pro Paržany vybudováno.

Všechny typy územě plánovací dokumentace musejí být v souladu. To znamená, že stavby a opatření vymezené např. v politice územního rozvoje, musejí být promítnuty do zásad územního rozvoje i do územního plánu. Obecně platí, že vyšší typ územního plánu je závazný pro všechny typy nižší.

 

O čem jsou jednotlivé dokumenty?

Politika územního rozvoje je celorepublikový plánovací dokument. Jsou v ní stanoveny základní priority a pravidla pro rozhodování o území. Je závazná pro zásady územního rozvoje i územní plány.

Zásady územního rozvoje jsou dokumentem, který upravuje základní koncepci územního rozvoje. Bývají opakovaně aktualizovány a vyplatí se sledovat, co se s nimi děje. V Praze je to o něco komplikovanější než v jiných městech - zásady i územní plán se totiž pořizují pro stejné území, jen v jiné míře podrobnosti.

Územní plán se pořizuje pro celé území Prahy. Měl by určovat, jak bude využita která lokalita, kde se může stavět a kde naopak ne a v jakém rozsahu. Územní plán by měl procházet pravidelnými aktualizacemi. Naopak by neměl být měněn jednorázovými změnami, protože to způsobuje problémy - jednotlivé změny nejsou navzájem provázané a často slouží jen developerským zájmům a nikoli občanům.

Regulační plány by měly řešit např. umístění staveb, jejich vybavení, přesnou výšku, sklon střechy, nebo přístup ke stavbám. Regulační plány mohou být nejlepším řešením pro usměrnění výstavby a pro stanovení jasných pravidel pro investory. Praha ale tento nástroj prakticky nevyužívá. Existuje jen jeden regulační plán Anenská. Metropolitní plán s regulačními plány nepočítá a namísto nich přichází se složitým a pravděpodobně nefunkčním řešením v podobě dvou úrovní územního plánování.


Pražský územním plán - od roku 1999 dodnes

27 tramvaj do tramvaje WEB 88f92

Územní plán platí od roku 1999 - je už zastaralý. Na magistrátu řadu let lobbují developeři a protlačují stovky stavebních záměrů v režimu změn - mimo dostatečnou veřejnou kontrolu. Územní plán se tak postupně stává cárem papíru a přemrštěná výstavba se rozmáhá ve všech částech města. Část sporných záměrů schválili zastupitelé před lety ještě za primátora Pavla Béma. Co se nestihlo, přichází k jednání teď, stále se jedná o dalších a dalších projektech na výstavbu bytů nebo kanceláří. Tyto projekty často vedou k zástavbě zeleně, nárůstu dopravy a devastaci veřejného prostoru. Magistrát o změnách příliš neinformuje. Každý občan má přitom právo se ke změnám územního plánu vyjádřit.

Územní plán se v několik fázích projednává s veřejností. Každý, včetně spolků, k němu může poslat úřadu připomínky, vlastníci nemovitostí dokonce námitky. Informace o tom, jak se zapojit do územního plánování, najdete v našem Právním rádci. Přečtěte si také naše pulikace.

Všechny změny a úpravy územního plánu najdete v této přehledné úřední databázi. Informace o aktuálně pořizovaných změnách jsou na stránkách hlavního města. Více o tom, jak v databázi hledat právě to, co vás zajímá, se dočtete v našem průvodci.


 

Koncept Pavla Béma

modre desky 9f8f4

Metropolitní plán není první snahou o změnu dosluhujícího územního plánu. S přípravami se začalo v roce 2007 a hotovo mělo být tři roky poté. Koncept územního plánu z roku 2009 byl ale natolik špatný, že se zrhoutil pod tíhou více než 17000 připomínek od lidí, zástupců veřejnosti, sdružení i městských částí. Je s podivem, do jaké míry je řada připomínek platných i ke stávajícímu návrhu Metropolitního plánu. Posuďte připomínky zástupců veřejnosti a městských částí sami.

 

 

 Námitky zástupců veřejnosti ke Konceptu územního plánu 2009

Téma námitky (zástupce veřejnosti)
Námitky
Zachování zeleně (Arnika - Centrum pro podporu občanů) pdf Námitky zástupce veřejnosti
Moderní řešení dopravy (Auto*Mat) pdf Námitky zástupce veřejnosti 
Ochrana historického centra Prahy (Ústav pro ekopolitiku) pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou
Urban sprawl a záplavová území (Ústav pro ekopolitiku) pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou
Pěší doprava  a zklidňování centra prahy (Oživení) pdf Námitky zástupce veřejnosti
Spoluúčast veřejnosti v tvorbě územního plánu (Pražské matky) pdf Námitky zástupce veřejnosti
Klánovický les (Újezdský strom - Pavel Roušar) pdf Námitky zástupce veřejnosti
Klánovický les (Občanské sdružení Za klánovický les) pdf Námitky zástupce veřejnosti
Skládka a další problémy Ďáblic (Občanské sdružení Pro Ďáblice) pdf Námitky zástupce veřejnost
 Zelené Roztyly (Šárka Zdeňková)  pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 93.6 KB
 Veleslavín - Vokovice - Staré Dejvice (Anna Matoušková)  pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou  92.1 KB
 Nákladové nádraží Žižkov (Ondřej Rut)  pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 98.8 KB
Bezbariérový přístup do metra (Asistence) pdf Námitky zástupce veřejnosti 92.6 KB
Ochrana zeleně Belárie (Občanské sdružení Belárie) pdf Námitky zástupce veřejnosti 63.4 KB
Odsun portálu Břevnovského kláštera (Petr Tomíček) pdf Námitky zástupce veřejnosti 141.7 KB
Územní rezerva pro jinou trasu tunelu (Petr Tomíček) pdf Námitky zástupce veřejnosti 45.0 KB
Zklidnění severojižní magistrály (Alžběta Rejchrtová) Námitky zástupce veřejnosti
Zahrádková osada Jenerálka (Helena Kohlová) pdf Námitky zástupce veřejnosti 98.8 KB
Zahrádková osada Ořechovka (Josef Procházka) pdf Věcně shodné připomínky 60.0 KB
Rozvoj území Kyje - Hutě (Pavel Černý) pdf Námitky zástupce veřejnosti 426.9 KB
Životní prostředí Hloubětína a Kyjí (Kyjiovský občanský klub) pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou  833.6 KB
 Sportovní plocha v Hlubočepích (občanské sdružení Hlubočepští)  pdf Námitky zástupce veřejnosti 54.0 KB

 

 

Připomínky městských částí ke Konceptu územního plánu 2009

Přečtěte si více o rozporech mezi městskými částmi a magistrátem.

Městká část Připomínky
Praha 5 pdf Text připomínek Prahy 5 (643.28 Kb)
Praha 6

doc Usnesení zastupitelstva Prahy 6 (35.50 Kb)

 

doc Vyjádření Prahy 6 ke konceptu územního plánu (189.50 Kb)

doc Seznam občanských námětů s komentářem Prahy 6 (124.00 Kb)

 

Praha 7 doc Text připomínek Prahy 7 (96.00 Kb) 
 Praha 12  

pdf Text připomínek Prahy 12  (32.45 Kb)

 Praha 13  

pdf Text připomínek Prahy 13 (329.72 Kb)

 Praha 14  

pdf Text připomínek Prahy 14 (262.66 Kb)

Praha 17

pdf Text připomínek Prahy 17  (1MB)

Praha Benice

doc Text připomínek Benic (52.50 Kb) 

Praha Čakovice

pdf Text připomínek Čakovic (243.5 KB)

Praha Dolní Počernice

pdf Text připomínek Dolních Počernic (47.1 KB)

 Praha Kunratice

pdf Text připomínek Kunratic (46.3 KB)

 
 Praha Troja  

pdf Text připomínek Troje (2.5 MB)

 Praha Újezd  

pdf Text připomínek Újezda (1.9 MB)

 

Zásady územního rozvoje

Pražské zásady územního rozvoje prošly a procházejí již několikátou aktualizací, rozhdoval o nich také soud. Také při pořizování prvních zásad územního rozvoje podali Pražané řadu připomínek. Ačkoli se zásady územního rozvoje a územní plán liší v tom, jak moc je každý z dokumentů podrobný, zásady mají pro územní plán značný význam - plán se od nich totiž v podstatě nesmí odchýlit. Připomínky k zásadám územního rozvoje jsou tedy důležité i pro přípravu územního plánu. Podívat se na ně můžete v další tabulce.

Téma připomínky (zástupce veřejnosti) Text námitky
Ochrana stromů a zeleně (Arnika - Centrum pro podporu občanů)

pdf Text námitek / zeleň (148.15 Kb)

Zklidnění automobilového provozu v centrum města  (Auto*Mat, Pražské matky a Oživení; zástupce veřejnosti Michal Křivohklávek)

pdf Text námitek / magistrála a Městský okruh (55.49 Kb)

Lepší podmínky pro chodce (Auto*Mat, Pražské matky a Oživení; zástupce veřejnosti Michaela Valentová)

pdf Text námitek / pěší (97.10 Kb)

Stanovení limitů pro rozvoj letiště a pro severozápadní část obchvatu Prahy (Iniciativa NERWY, Silniční okruh na severozápadě Prahy; zástupce veřejnosti Martin Skalský)

pdf Text námitek / rozšiřování letiště a Pražský okruh (182.38 Kb)

 Rozvoj Štěrbohol, Měcholup a Dubče a zachování Masarykova nádraží Občanské sdružení Zdravé životní prostředí; Pavel Jaroš)  

pdf Text námitek / rozvoj Běchovic (104.66 Kb)

Vymezení přírodní a rekreační lokality Dívčí hrady (František Gemperle)

pdf Text námitek / Dívčí hrady (114.75 Kb)

Zachování zahrádkářských osad v Praze (Josef Procházka)

pdf Text námitek / zahrádkářské osady (44.50 Kb)

Zklidnění severojižní magistrály v oblasti Pankráce – Budějovické (Alžběta rejchrtová)

pdf Text námitek / zklidnění magistrály (117.65 Kb)