Přehled zpráv emailem
Telefon

Územní plán Prahy

stromy 124e1

Praha je jedním z nejkrásnějších měst na světě. V evropském žebříčku kvality života ale přední příčky nezaujímá. Něco je tedy špatně. Obyvatelům otravuje život přebujelá doprava, nepromyšlená výstavba, korupce a utrácení veřejných peněz za nesmyslné projekty. Tyto problémy má řešit územní plán. Žádnou stavbu není možné povolit, pokud je v rozporu s územním plánem. Je-li například nějaký pozemek vymezen jako území pro školská zařízení, nesmí na něm vyrůst třeba bytový komplex. Naopak to však platí také: je-li jednou nějaký pozemek označen jako stavební, je velmi obtížné zabránit jeho zástavbě.

 

Jaká bude Praha

Na první pohled je Praha městem zeleným, krásným a oblíbeným. Přispívá k tomu fakt, že historické centrum je od roku 1992 zařazeno na prestižní seznam památek UNESCO. Prosperitu Prahy z velké části utváří turistický ruch. Ve městě už prakticky neexistuje těžký průmysl, dřívější výrobní čtvrti se přeměňují v nové rezidenční a kancelářské komplexy.

 

Platný územní plán

Kdo chce v Praze stavět, musí se zajímat o územní plán a o zásady územního rozvoje. Stejně tak se o tyto dokumenty musí zajímat ti, kteří bydlí poblíž místa, kde by mohl vyrůst nový obchodní dům, kanceláře nebo desítky bytů. Územní plánování má svoji přesně danou strukuturu, která vychází ze stavebního zákona.

 

Změny územního plánu

Územní plán člení Prahu na jednotlivé plochy. Každé z nich je přiřazena určitá funkce - mohou být určeny pro výstavbu, pro administrativu, pro obchod nebo služby, pro zeleň, anebo výstavbu škol, nemocnci či silnic. Pokud někdo nesouhlasí s tím, k čemu je určený jeho pozemek, může požádat o změnu územního plánu. Právě změny jsou v Praze velkým problémem, protože v Praze se stovky pozemků se zelení změnily ze zeleně na stavební parcely. Vzhledem k nepřehlednosti podkladů a náročnosti schvalovacího procesu podléhají malé kontrole veřejnosti - lidé se o změnách mnohdy nedozví.

 

Jak pracovat s územním plánem

Praha před časem zprovoznila novou databázi se všemi důležitými informacemi o územním plánu. Každý se může podívat na územní plán v ulici, kde bydlí nebo kde pracuje nebo kam rád chodí relaxovat. Práce s databází anebo s pražským Geoportálem není složitá, a přitom v mapách najdete řadu důležitých informací.

 

Naše publikace

Praha online

Jak na zastupitelstvo

Změna plánu

Územní plánování v Praze: příručka pro veřejnost a městské části

Zastupitelův průvodce po džungli územního plánu

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánovní a rozvoji města 2014 - 2018

Kdo se ptá, ten se dozví - právo na informace v praxi

Občanův průvodce po územním plánu

Projekt podpořilo hlavní město Praha. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska dárce.

mhmp 80ef6