Přehled zpráv emailem
Telefon

Co jsou smlouvy s developery

jenstejn1 d803cÚzemí mnoha obcí a měst je cenným artiklem. Při rozhodování o tom, jestli se bude více stavět nebo jestli dostane přednost zeleň nebo školky a školy, nemocnice, sportoviště nebo třeba obchody se střetává mnoho nejrůznějších zájmů.

 

Střet zájmů - kdo je vítěz?

Občané zpravidla chtějí bydlet v blízkosti stromů, dětského hřiště, blízko školy, lékařů i stanice veřejné dopravy, chtějí parkovat a chtějí se chodit bavit. Developer chce především zhodnotit svůj pozemek a mít co nejvyšší zisk. A města mají za úkol se postarat o veřejnou vybavenost a současně by měli úředníci i politici myslet nejen na to, jak vypadá město právě teď, ale také na to, co budou muset řešit občané za 10, 15 nebo 30 let. Není však udržitelné, aby veškeré náklady, které vyvolá nová rozsáhlá zástavba, nesly města a hradily je z veřejných rozpočtů a aby developerovi zůstal zisk, aniž by musel nést určitou míru společenské odpovědnosti za zátěž, kterou do města přinese.

Při rozhodování o tom, co se kde může a nemůže postavit by mohl napomoci jeden zajímavý nástroj – uzavírání dohod mezi městem a developerem za účasti veřejnosti a pod veřejnou kontrolou. Taková smlouva může zajistit, aby se developer podílel na vybudování nové školy, nového parku, aby spolufinancoval veřejnou dopravu, cyklostezky a napomohl rozvoji území. Princip „developer platí“ není novinkou v řadě zemí Evropy a ani například ve Spojených státech. Je zcela běžné, že se developeři podílejí na úhradě nákladů, které jejich podnikatelská činnost ve městě vyvolá. Také v České republice se podobné dohody dostávají do popředí zájmu měst, obcí i investorů.

 

Přečtěte si naše odborné články

1. Smlouvy o rozvoji území: dohoda obce a investora. Co mohou obci přinést?

2. Smlouvy o rozvoji území: Mohou se obce a města dohodnout s investory na uhrazení příspěvku na vybudování a údržbu infrastruktury?

3. Zásady rozvoje obce  jako nástroj transparentního jednání s investory.

4. Proč by se obce neměly zavazovat ke změnám územních plánů, jaká rizika hrozí? 

5. Odpovědnost zastupitelů při uzavírání smluv o rozvoji obcí.

6. Transparentně a včas: Investoři musejí znát zásady rozvoje obce

7. Obce a smlouvy s investory: Nezavazujte se ke změně územního plánu

 

Na tématu nadále spolupracujeme s odborníky. Přečtěte si více například o tom, jak se na smlouvy s investory dívá Nejvyšší soud nebo kdy může obec odmítnout připojit investora nebo vlastníky rodinných domků na kanalizaci.

 

Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení Ministerstva vnitra a nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva vnitra.

mvcr 10300