Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

Ve spolupráci s advokátem Davidem Zahumenským  přinášíme informace o tom, jak zapojit do územních řízení společenství vlastníků a tím alespoň částečně kompenzovat vyloučení spolků z řízení.   Od 1. 1. 2018 se již ekologické spolky nemohou účastnit územních a stavebních řízení podle stavebního zákona. Možnost účastnit se v těchto řízeních zůstala…
O zastavitelnosti parků v Metropolitním plánu už toho bylo napsáno hodně. Došlo i na to, že IPR kritikům vyhrožoval žalobou. Kvůli připomínkám k Metropolitnímu plánu přišly Arnika a Automat o granty schválené odbronou komisí i radou. Obavy o pražské stromy přitom nejsou liché, naopak jsou opodstatněné a Praze skutečně hrozí, že…
Připomínkování Metropolitního plánu je v plném proudu. Přijďte na náš poslední seminář, který se zaměří na otázku, zda Metropolitní plán myslí na různé obyvatele Prahy, především na seniory. Jak se bude žít v hlavním městě, až Metropolitní plán.   Jako bonus jsme připravili kratší přednášku advokáta Petra Svobody o územním…
Včerejšího společného jednání se mohly a měly zúčastnit tzv. dotčené orgány, které mají podle stavebního zákona za úkol zaslat magistrátu písemné připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Zveřejňujeme zde jejich přehled. Více o posatvení dotčených orgánů se dočtete na webu Ústavu územního rozvoje.   Také zveřejňujeme připomínky, které představila Petra Kolínská,…
  V červenci se rozhodne o tom, jak bude Praha vypadat za několik dalších desítek let. Její podobu ovlivní Metropolitní plán, k němuž se obyvatelé mohou vyjádřit v první půlce prázdnin. Pak už na jejich připomínky nebude brán zřetel. O Metropolitním plánu se bude veřejně jednat 27. června na pražském Výstavišti. S nejzávažnějšími…
Českou republiku sužují vedra a pobyt v Praze se stává nesnesitelný. Podle klimatologů budou extrémy pokračovat. Klima by pomohly zlepšit stromy, vodní plochy a pásy zeleně. Aktuální návrh Metropolitního plánu jde ale opačným směrem. Parky a zahrádkové osady zbavuje ochrany před zástavbou, ruší pásy izolační vegetace a drobnější zelené plochy vymezuje jako…
V neděli 24. 6. před obědem se bude na ČT2 vysílat Nedej se plus o Metropolitním plánu s názvem Imploze architektury. Uvidíte nejen nás z Arniky, ale také náměstkyni Petru Kolínskou, politiky z městských částí a profesory Karla Maiera či Luďka Sýkoru. A dozvíte se hodně o Metropolitním plánu. Je zjevné,…
Ve čtvrtek projednávali zastupitelé nejen desítky změn územního plánu a aktualizaci Zásad územního rozvoje, ale předložena jim byla i zpráva o zhodnocení návrhu Metropolitního plánu (informační tisk k návrhu územního plánu před společným jednáním). Zastupitelé tak dostali podrobné zprávy o tom, co všechno je v návrhu plánu problematické a neuspokojivé. Pro…
Náměstkyně primátorky Petra Kolínská zve občany na další setkání nad Metropolitním plánem, které se uskuteční ještě před společným jednáním. Setkání s občanskými iniciativami a spolky se bude konat dne 25. 6. 2018 od 18:00 v Sále architektů na Staroměstské radnici, Praha 1, 4. patro. Tématem setkání bude zhodnocení obsahu předloženého…
Včera byl na úřední desce zveřejněn oficiální návrh Metropolitního plánu. Společné jednání se bude konat 27. 6. od 9. 00 ve Střední hale Průmyslového paláce na výstavišti na Praze. Více zde.
Znečištěné ovzduší prokazatelně přispívá ke zhoršení zdravotního stavu Pražanů, hlavním viníkem je automobilová doprava“ připomíná Radim Šrám, předseda Komise životního prostředí AV ČR. „Lidé potřebují kvalitní životní prostředí. Město má být vlídné pro občany, životní prostředíovlivňuje kvalitu života a zdraví občanů. V Praze je důležitý každý strom a občanská vybavenost. Množství zeleně je…
V nedávno zveřejněném návrhu Metropolitního plánu chybí potřebné mantinely pro rozhodování úředníků. Nesplňuje nejdůležitější úkol územního plánu a neříká, co se v konkrétních čtvrtích může nebo nesmí stavět. Autoři plánu sice tvrdí, že udělají z Prahy město živé a příjemné pro plnohodnotný a kvalitní život všech generací, ale plán samotný nic…
V pondělí naše právnička Vendula Zahumenská zasedla mezi panelisty semináře Společnosti pro udržitelný život o Metropolitním plánu. Mezi diskutujícími byla také náměstkyně Petra Kolínská, profesor Karel Maier (architekt a urbanista) nebo ředitel odboru územního rozvoje z pražského magistrátu Martin Čemus. Více než tříhodinová debata byla mimořádně přínosná a pokud jste…
Územní plán má podle stavebního zákona směřovat k plnění několika důležitých cílů. Má například fungovat jako pojistka udržitelného rozvoje. Má rozvíjet a chránit přírodu, kulturní hodnoty, má chránit nezastavitlené pozemky a nezastavěné území vůbec. Je jasné, že takový úkol může splnit jen plán, který má dobře a vyváženě nastavené regulativy. Jedině díky…
  V roce loňském roce schválili poslanci novely několika zákonů, které jsou klíčové pro účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Změnil se současně zákon o posuzování vlivů (EIA), zákon o ochraně přírody a krajiny i stavební zákon. Novinky jsou platné od začátku roku 2018. Co v praxi znamenají? Které…
Na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy minulý týden jsme interpelovali náměstkyni pro územní rozvoj Petru Kolínskou. Té jsme před nedávnem coby radní, pod kterou spadá Institut plánování a rozvoje (IPR), odeslali otevřený dopis, jenž reagoval na výhružky IPR Arnice žalobou za to, že kritizuje návrh Metropolitního plánu Prahy. V interpelaci…
  PRAHA – Autoři Metropolitního plánu označili zahrádkářské kolonie jako takzvanou zastavitelnou zeleň. Občanský spolek Arnika upozorňuje, že tento krok zbavuje zahrádkové osady veškeré ochrany[i]. Praha by schválením Metropolitního plánu dobrovolně vydala lukrativní parcely například na Ořechovce, Libeňském ostrově nebo na Jenerálce napospas developerům, kteří o ně usilují už desítky…
  Ačkoli se ještě připomínky podávat nemohou, nic nebrání tomu, aby si je každý občan pečlivě připravil. Protože to není jednoduché, připravili jsme vzorový formulář. Ve formátu doc najdete formulář zde. Připomínku mohou podat Pražané, jejich spolky nebo třeba i ten, kdo do Prahy každý den dojíždí a ví, že…
Rada hl. m. Prahy "zastaví úbytek zelených ploch; v okrajových částech hlavního města bude vytvářet nové zelené plochy; bude zachovávat stávající a rozumným způsobem budovat nové parky a stromořadí ve vnitřním městě; chce věnovat pozornosti vnitroblokům, komunitním zahradám, zahrádkářským koloniím,  ochranné a izolační zeleni; zeleným plochám zajistí odpovídající péči. (Programové…
  Arnika připravila seminář pro občany o Metropolitním plánu. Nyní vám z něj přinášíme prezentace a také fotogalerii. Pro prezentace popojeďte níže k seznamu účastníků nebo stahujte v přílohách, fotogalerii naleznete zde>>>.   Právě teď nastala léta očekávaná chvíle: v červenci bude možné připomínkovat Metropolitní plán Prahy. Je to nový a složitý…
Řada nezávislých odborníků se obává zástavby parků a zelených ploch, nedostatku veřejné infrastruktury nebo příliš masivní a vysoké výstavby v některých pražských čtvrtích. Přestože odborné posudky na Metropolitní plán si objednal Institut plánování a rozvoje, jejich podněty do návrhu plánu nezapracoval a nyní čelí kritice. Podle architekta Pavla Hniličky, autora…
Na České pozici vyšel v sobotu 12. 5. článek advokáta Petra Svobody, který reaguje na rozhovor s Ondřejem Boháčem, ve kterém ředitel IPR mj. uvádí, že územní plán by podle jeho názoru (a tím samozřejmě podle názoru vysoce postaveného představitele veřejné správy v Praze) nemusel být závazný a vymahatelný, natož…
Právě teď nastala léta očekávaná chvíle: v červenci bude možné připomínkovat Metropolitní plán Prahy. Je to nový a složitý územní plán, který přináší zcela novou metodiku a celou řadu obav. Dovolí developerům zastavovat parky? Budou mizet školky a zdravotnická střediska? Co přesně znamená zahušťování Prahy, o kterém mluví autoři plánu? Přijďte si poslechnout vše podstatné…
Metropolitní plán samozřejmě řeší i nevyužívané plochy v Praze - brownfields. Brownfields mohou představovat zajímavé příležitosti. Pokud úřady, občané a ostatní zúčastněné strany budou spolupracovat na vytvoření nového zázemí městských částí nebo dokonce vytvoření celých nových  čtvrtí, napomůže to utváření zdravějšího životního prostředí a zlepšování kvality života. Opětovné využití budov,…
Strana 5 z 10