Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

Řada nezávislých odborníků se obává zástavby parků a zelených ploch, nedostatku veřejné infrastruktury nebo příliš masivní a vysoké výstavby v některých pražských čtvrtích. Přestože odborné posudky na Metropolitní plán si objednal Institut plánování a rozvoje, jejich podněty do návrhu plánu nezapracoval a nyní čelí kritice. Podle architekta Pavla Hniličky, autora…
Na České pozici vyšel v sobotu 12. 5. článek advokáta Petra Svobody, který reaguje na rozhovor s Ondřejem Boháčem, ve kterém ředitel IPR mj. uvádí, že územní plán by podle jeho názoru (a tím samozřejmě podle názoru vysoce postaveného představitele veřejné správy v Praze) nemusel být závazný a vymahatelný, natož…
Právě teď nastala léta očekávaná chvíle: v červenci bude možné připomínkovat Metropolitní plán Prahy. Je to nový a složitý územní plán, který přináší zcela novou metodiku a celou řadu obav. Dovolí developerům zastavovat parky? Budou mizet školky a zdravotnická střediska? Co přesně znamená zahušťování Prahy, o kterém mluví autoři plánu? Přijďte si poslechnout vše podstatné…
Metropolitní plán samozřejmě řeší i nevyužívané plochy v Praze - brownfields. Brownfields mohou představovat zajímavé příležitosti. Pokud úřady, občané a ostatní zúčastněné strany budou spolupracovat na vytvoření nového zázemí městských částí nebo dokonce vytvoření celých nových  čtvrtí, napomůže to utváření zdravějšího životního prostředí a zlepšování kvality života. Opětovné využití budov,…
V polovině dubna proběhla prezentace k Meropolitnímu plánu od náměstkyně pro územní rozvoj Petry Kolínské. Dovolujeme si připomenout oficiální informace od náměstkyně, které se prezentace i plánu týkají.   Podrobnější harmonogram akcí, přehled zastavení mobilního infostánku, Brožuru Návrh Metropolitního plánu - Otázky a odpovědi pro první kolo veřejného projednání lze…
Metropolitní plán předstírá, že zamezí dosavadní praxi stovek změn územního plánu. To však není pravda. Žádný územní plán nemá tu moc, vše totiž leží jen a jen na vůli zastupitelů - záleží, zda se chtějí starat o zájmy Prahy a jejích obyvatel, nebo více sledují zájmy soukromé. Změny  územního plánu…
Včera proběhl další seminář Arniky o smlouvách o územním rozvoji. Se starostkamia  starosty, zastupitelkami a zastupiteli jsme řešili možnosti obcí při vyjednávání s developery. Ukázalo se, že mnohé obce řeší řadu problémů vyvolaných rozsáhlou develoeprskou výstavbou - ať už jde o financování nových komunikací, o výstavbu škol, nebo nejčastěji -…
Návrh Metropolitního plánu, který minulý týden zveřejnil Institut plánování a rozvoje hlavního města, nepočítá s důslednou ochranou veřejné vybavenosti. Neobsahuje nástroje, jak přimět developery, aby při komerční výstavbě zajistili potřebné zázemí pro obyvatele. Vyvolané náklady pak mohou spadnout na město. Hrozí navíc, že pokud se majiteli pozemku podaří následně prosadit…
"Chápejme proto, při vší pokoře, architekturu jako výsostný veřejný zájem.“ (Jedna z myšlenek Metropolitního plánu)   Veřejná vybavenost je jednou z nejdůležitějích věcí, které musí územní plán vyřešit. Město totiž musí přesně vědět, kde chybí školy, kde polikliniky, kde hřiště, kde zeleň a kde je nedostatek míst v domovech pro…
"Praha je jedno z nejzelenějších měst na světě. Počátkem května přestává být město vidět a začíná být vidět zase až na podzim v listopadu. To si málokdo uvědomuje. Myslím si, že to je jedna z věcí, kterou se společnost musí naučit vnímat. Aktivisti tvrdí, že chrání každou zeleň, ale zeleň…
Po novele stavebního zákona není jisté, jak se budou moci spolky zapojovat do rozhodování ve správních řízeních. Přesto všem spolkům doporučujeme, aby si znovu podaly žádosti o informování podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Připravili jsme pro vás vzorovou žádost. Ve formátu doc najdete…
Metropolitní plán, jehož návrh dnes zveřejnil magistrát hlavního města, má přestat chránit před zástavbou nejen území kolem obory Hvězda, Parukářku, svahy kolem botanické a zoologické zahrady v Troji, ale i stovky dalších parků a zelených ploch po celé Praze. O ochranu mají přijít i školy, školky nebo sportoviště. Podle občanského…
Petra Kolínská, náměstkyně primátorky pro územní rozvoj, zve spolky na setkání k Metropolitnímu plánu. Setkání se uskuteční 12. 4. 2018 od 18:00 v Sále architektů na Staroměstské radnici, Praha 1, 4. patro. Podrobnosti najdete v přiloženém dopisu.
  V pondělí 16. dubna bude zveřejněn dlouho očekávaný návrh nového územního plánu hlavního města. Pražané pak budou mít od 27. června 30 dní na podání svých připomínek. Vyplývá to z dnešní odpovědi radní Petry Kolínské na interpelaci Václava Orcígra z Arniky.  „Kvůli tomu, že Institut plánování a rozvoje ani po…
Institut plánování a rozvoje si nechal zpracovat další hodnocení návrhu Metropolitního plánu. Připravovaný územní plán se tak jednoznačně stal nejposuzovanějším českým plánem všech dob. Přesto ale magistrát nezískal potvrzení, že je vše (nebo alespoň to podstatné) s Metropolitním plánem v pořádku. Přečtěte si sami tzv. lektorské posudky, které najdete v…
  Od 1. 1. 2018 (účinnost novely stavebního zákona) se budou ve větině případů pořizovat změny územního plánu ve zrychleném režimu. Pro účast veřejnosti je to citelný zásah a bude třeba, aby občané věnovali novým změnám, které se dějí v jejich okolí, zvýšenou pozornost. Zkrácený režim upravuje § 55a -…
Na jaře 2018 má být zveřejněný další návrh Metropolitního plánu. Tentokrát ale nemá jít o žádnou "další verzi 4. 4", ale o skutečný oficiální návrh. Ten musí podle stavebního zákona projít připomínkovým řízením. Každý občan, spolek nebo třeba vaše městská část může připravit připomínky a předat je magistrátu.  Orientovat se…
  V roce loňském roce schválili poslanci novely několika zákonů, které jsou klíčové pro účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Změnil se současně zákon o posuzování vlivů (EIA), zákon o ochraně přírody a krajiny i stavební zákon. Novinky jsou platné od začátku roku 2018. Co v praxi znamenají? Které…
  Navržený a nedávno zveřejněný Metropolitní plán chce do budoucna výstavbu v Praze regulovat co nejméně. Na pozemcích určených k zástavbě plán neřeší, zda na něm bude stát bytový dům, obchody nebo kanceláře. To má vyplynout až z jednání developerů se stavebním úřadem. Podle nevládní organizace Arnika je plán natolik…
V loňském roce jsme se v Arnice zabývali také odpovědností developerů za zatížení území mnoha rodinnými domy nebo bytovkami. Noví obyvatelé znamenají pro malé obce Středočeského kraje obrovskou zátěž. Jsou třeba nové chodníky, silnice, školky, je třeba rozšířit čističky odpadních vod nebo kanalizaci. Developeři přitom většinou jen přijdou, postaví domy,…
Celý rok jsme se věnovali pražskému vedru, suchu nebo přívalovým děšťům a špatnému ovzduší. Všechny vyjmenované problémy mají jednoho společného jmenovatale - změny klimatu. Ty se ve městech projevují různě - v létě chodíme po ulicích rozpálených jako kamna, v zimě všude fouká ledový vítr a během celého roku je…
Metropolitní plán počítá s tím, že na jeho obecná ustanovení, která neobsahují potřebnou regulaci, naváže v některých lokalitách tzv. územní plán druhé úrovně. Přečtěte si naši analýzu toho, jaká úskalí se v pořizování územních plánů pro vymezené části Prahy mohou skrývat. Domníváme se, že by Praha měla opustit snahu vytvářet…
    Když přijde větší déšť, Praha se začne topit. Namísto silnic a chodníků jsou všude potoky vody. Ta nakonec po dláždění a asfaltu steče a zmizí v kanálech. Přitom se pro každou kapku srážkové vody dobře najde využití. Chytání dešťovky je proto pro každé větší město docela výzva. V létě můžeme…
Zastupitelé Prahy 5 by v úterý 19. prosince měli znovu jednat o obytných domech u parku Klamovka. Tentokrát jde o uzavření dohody mezi Prahou 5 a Metrostavem, který developerský projekt chystá. Podle spolku Arnika a místních lidí není navrhovaná spolupráce mezi městem a developerem dostatečně vyvážená a prosazuje spíše zájmy…
Strana 5 z 9