Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

  Vyřešení tristní bytové situace v Praze je nejčastějším předvolebním slibem letošních komunálních voleb. Z analýzy programů vyplývá, že zlepšení bytové situace slibují všechny strany. Arnika upozorňuje, že většina slibů zůstane jen na papíře. K jejich splnění zastupitelé buď nemají pravomoce, nebo by se jednalo o nezákonné zásahy do územních řízení. Pražany už roky…
Uplynulý víkend patřil na holešovickém nábřeží v okolí lodi Altenburg festivalu o právu na město Vzpurná Praha. Teoretický koncept, který staví obyvatele měst do pozice hlavních tvůrčích elementů městských prostorů, se festival snažil pojmout v co nejširší rovině. Vedle tématu bydlení, které se vzhledem k současné krizi a nedostupnosti stalo…
Anketa pořádaná spolkem Arnika o nejlepší způsob, který chrání Prahu a obyvatele před extrémním vedrem a suchem, zná své vítěze. Nejvyšší počet hlasů i pozornost odborné poroty získal obnovený tok Rokytky v Hloubětíně. Oblíbenou klimatizací jsou pro Pražany také park ve Stromovce a Kinského zahrada. Mezi parky, zelenými střechami, fasádami, pítky a kašnami jsou…
  Necelé dva týdny zbývají do pražských komunálních voleb, ve kterých lidé vyberou nové zastupitele. Občanské sdružení KohoVolit.eu pro nerozhodnuté voliče připravilo Volební kalkulačku. S její pomocí snadno zjistí s jakou stranou se nejvíce shodují jejich názory v oblastech, které Pražany trápí. Postoje kandidátů pomáhaly zjišťovat spolky Arnika, Auto*Mat a Platforma pro sociální bydlení.…
Letos již podruhé jsme usporádali soutěž městských adaptačních opatření na klimatickou změnu. Nafotili jsme desítky různých druhů opatření a popsali, jak ve městě fungují. Odborníky, kteří se klimatickou změnou zabývají, jsme nyní oslovili, aby nám na základě svých zkušeností popsali, jakou roli hrají městská opatření nejen pro pobyt ve městě…
Posledních několik měsíců se s velkým zájmem věnujeme smlouvám o územním rozvoji. Protože jsme nasbírali celou řadu cenných informací, rozhodli jsme se napsat články pro Moderní obec a pomoci starostům a zastupitelům v jejich mnohdy nelehkém úkolu - vyjednávání o developerské výstavbě. Články, které už vyšly, si můžete přečíst právě…
Sociologický ústav AV ČR (SOÚ AV) uspořádal uplynulé pondělí celodenní workshop o projevech klimatické změny ve městech. Ukázal některé z aktuálních výzkumů, které se uskutečnily ať už v souvislosti se zkoumáním konkrétních adaptačních či mitigačních opatření měst, anebo se vztahovaly k výzkumům veřejného mínění a postojů v otázce klimatické změny.…
Občanský spolek Arnika vyzval pražské zastupitele, aby na posledním zasedání svého funkčního období projednali skandál kolem Metropolitního plánu (1). Většina městských částí návrh plánu odmítá (2), protože neodpovídá potřebám jejich obyvatel a nezajišťuje zvyšování kvality života (3). A co víc, podle řady posudků  je protizákonný (4). Příprava dokumentu trvala šest…
  Podle občanského spolku Arnika je návrh pražské primátorky na odstřižení Národního památkového ústavu (NPÚ) od rozhodování v metropoli motivován pomstou (1). Návrh je nebezpečný a nesmyslný. Jeho cílem je potrestat památkáře za jejich kritiku Metropolitního plánu (2). Národní památkový ústav má podle představ radních přijít o možnost vyjadřovat se…
Metropolitní plán se připravuje nestandardně dlouho. V roce 2012, kdy se schvalovalo jeho pořízení, byl v usnesení zastupitelstva č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012 uveden harmonogram, podle kterého měl plán nabýt účinnosti v prosinci 2015. V týdeníků Euro řekl 31. 10. 2012 tehdejší první náměstek pražského primátora Tomáš Hudeček:…
Dosavadní práce na návrhu Metropolitního plánu byly mimořádně nákladné. Podle rozpočtu hl. m. Prahy jen na roky 2015 - 2018 bylo Institutu plánování a rozvoje vyčleněno 1.308.854.800,- Kč. Z této částky byly minimálně desítky milionů korun použity na Metropolitní plán a na externí posudky a další související práce jako je…
K návrhu Metropolitního plánu (a také k jednotlivým verzím návrhu) byla zpracována řada odborných posudků, ze kterých vyplývá, že v některých bodech je návrh Metropolitního plánu v rozporu s požadavky právních předpisů a v rozporu s judikaturou. Už nyní je zjevné, že bez zásadního přepracování návrhu nebude možno schválit územní…
  Připomínky městských částí Prahy, jejích obyvatel, občanských spolků, ekologů, památkářů, architektů a urbanistů k návrhu Metropolitního plánu jsou tak závažné1) a je jich tolik, že plán bude zřejmě nutné od základu zcela přepracovat. Tvorba plánu přitom stála možná až stovky milionů korun. Pokud by ho zrušil soud, mělo by…
Letos v dubnu se mohli Pražané po pěti letech konečně vyjádřit k návrhu Metropolitního plánu. Ke kritikům se ale Institut plánování a rozvoje postavil nekompromisně. Lžete a budeme to řešit s právníky, slyšeli jsme od pracovníků městké organizace, když jsem si troufli v obodbí, kdy se veřejnost mohla vyjadřovat, upozornit…
  Metropolitní plán Prahy se bude muset zásadně přepracovat. Postavili se proti němu občané, občanské spolky, památkáři, architekti, urbanisté,  ekologové a především většina městských částí. Ti všichni plánu vytýkají úbytek parků, veřejné vybavenosti, zahušťování zástavby a možnost stavět budovy vyšší než stávající domy v okolí. Jejich připomínky jsou v souladu s…
  Díky spolku Zelené Roztyly Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že spolky mají právo na to, aby je úřady informovaly o nejen o zahajovaných správních řízeních, ale i o "zamýšlených zásazích", tedy i o vydání takových závazných stanovisek, kterými mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.   Jak podat žádost…
Prezentace ze semináře zaměřeného na Metropolitní plán a především to, jak myslí ve svém zpracování na seniory. Jak se bude žít v hlavním městě, až Metropolitní plán začne platit? Proč a jak ho připomínkovat a co chtít po politicích? Není vám jasné, jak bude to může s Metropolitním plánem dopadnout? Vystoupili…
Videozáznamy z veřejného projednání Metropolitního plánu byly zveřejněny. Podívat se na ně můžete na Youtube. Jednotlivá videa jsou dostupná na odkazech níže. Připravujeme zhodnocení průběhu společného jednání.    Odkazy na videa: https://www.youtube.com/watch?v=mZf-WpR3Pds&t=6s https://www.youtube.com/watch?v=DGM1hQ_rzmM&t=3036s https://www.youtube.com/watch?v=-5PsWlR-f2E&t=427s https://www.youtube.com/watch?v=uCxa6lF1Eus&t=324s https://www.youtube.com/watch?v=I8aDyhoAvFA https://www.youtube.com/watch?v=TBo3T64vJbE   
Ve spolupráci s advokátem Davidem Zahumenským  přinášíme informace o tom, jak zapojit do územních řízení společenství vlastníků a tím alespoň částečně kompenzovat vyloučení spolků z řízení.   Od 1. 1. 2018 se již ekologické spolky nemohou účastnit územních a stavebních řízení podle stavebního zákona. Možnost účastnit se v těchto řízeních zůstala…
O zastavitelnosti parků v Metropolitním plánu už toho bylo napsáno hodně. Došlo i na to, že IPR kritikům vyhrožoval žalobou. Kvůli připomínkám k Metropolitnímu plánu přišly Arnika a Automat o granty schválené odbronou komisí i radou. Obavy o pražské stromy přitom nejsou liché, naopak jsou opodstatněné a Praze skutečně hrozí, že…
Připomínkování Metropolitního plánu je v plném proudu. Přijďte na náš poslední seminář, který se zaměří na otázku, zda Metropolitní plán myslí na různé obyvatele Prahy, především na seniory. Jak se bude žít v hlavním městě, až Metropolitní plán.   Jako bonus jsme připravili kratší přednášku advokáta Petra Svobody o územním…
Včerejšího společného jednání se mohly a měly zúčastnit tzv. dotčené orgány, které mají podle stavebního zákona za úkol zaslat magistrátu písemné připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Zveřejňujeme zde jejich přehled. Více o posatvení dotčených orgánů se dočtete na webu Ústavu územního rozvoje.   Také zveřejňujeme připomínky, které představila Petra Kolínská,…
  V červenci se rozhodne o tom, jak bude Praha vypadat za několik dalších desítek let. Její podobu ovlivní Metropolitní plán, k němuž se obyvatelé mohou vyjádřit v první půlce prázdnin. Pak už na jejich připomínky nebude brán zřetel. O Metropolitním plánu se bude veřejně jednat 27. června na pražském Výstavišti. S nejzávažnějšími…
Českou republiku sužují vedra a pobyt v Praze se stává nesnesitelný. Podle klimatologů budou extrémy pokračovat. Klima by pomohly zlepšit stromy, vodní plochy a pásy zeleně. Aktuální návrh Metropolitního plánu jde ale opačným směrem. Parky a zahrádkové osady zbavuje ochrany před zástavbou, ruší pásy izolační vegetace a drobnější zelené plochy vymezuje jako…
Strana 3 z 9