Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

Křest 30 případů změn Prahy a vyjížďka po nové Architekttúře Arnika ve středu 12. ríjna pokřtila publikaci 30 případů změn Prahy. Na jednom místě s velkými fotografiemi najdete současné kauzy masivní výstavby. Společným jmenovatelem je nejasné rozhodování, proč právě tato stavba může či nesmí být ve Vašem sousedství postavena. Po křtu…
Na základě ankety Skleněné peklo vytvořila Arnika ve spoluprácí s Corrupt Tour tematický divadelní zájezd Nová pražská architekttúra. Lidé do ankety nominovali stavby poslední doby, které se jim líbí a které ne. Rozhodli jsme se pár z nich objet, podívat se za skleněnou fasádu, setřít zelený nátěr… Novou pražskou krajinou vás proveze průvodkyně se…
V Praze dne 7. října 2016 Otevřený dopis pražských spolků zastupitelům hl. města ve věci pořizování Metropolitního plánu Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, dovolte nám reagovat na debatu kolem Metropolitního plánu po výpovědi ředitele Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy Ing. arch. Petra Hlaváčka z pohledu aktivních obyvatel a spolků, kteří…
Arnika - Centrum pro podporu občanů zve zastupitele a zaměstnance městských částí na odborný seminář MĚSTSKÉ ČÁSTI V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ za účasti náměstkyně primátorky Petry Kolínské Středa 21. září, 9 – 15 hodin, Radniční klub, 3. patro, Staroměstská radnice, Praha 1 PROGRAM 9 hodin – Petra Humlíčková, Metropolitní plán z pohledu judikatury…
Veřejné plánování Malvazinky - Na Pláni Malvazinky jsou známou pražskou vilovou čtvrtí. Mezi vilami se nachází lokalita Na pláni, kterou lidé využívali jako sportoviště, dětské hřiště a místní park. Ačkoli správcem místa je městská část, dřívější politické vedení rozhodlo, že na tomto místě nechá vystavět další obytné domy. Místním se…
Zastupitelstvo hl. města Prahy na zasedání 16. června projednalo podnět tisícovky Pražanů na větší zapojení veřejnosti do Metropolitního plánu. Všem z Vás, kteří se k výzvě připojili a pomohli ji šířit mezi svými blízkými Arnika velmi děkuje! Zastupitelstvo uložilo náměstkyni Kolínské „předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení návrh souboru…
Arnika ve spolupráci se spolky a obyvateli vznesla 26. května podnět na zapojení veřejnosti do přípravy Metropolitního plánu. Ve smyslu § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze žádáme, aby zastupitelé přijali toto usnesení: Zastupitelstvo hl. m. Prahy ukládá Radě hl. m. Prahy připravit a předložit…
Arnika zpracovala inspirativní příklady z územního rozvoje evropských měst. Zvolili jsme příklad blízké Vídně a porovnali pražskou skutečnost s praxí v Norsku. Více se dozvíte v příloženém dokumentu.
Celkem 16 pražských spolků požádalo Radu hlavního města Prahy otevřeným dopisem o zveřejnění posouzení návrhu Metropolitního plánu, které si radní nechali zpracovat Asociací pro urbanismus a územní plánování. Podle názoru Arniky tato analýza může přinést řadu zásadních odpovědí na problematické části návrhu Metropolitního plánu. Návrh Metropolitního plánu nedávno zveřejnili opoziční…
Tesla Hloubětín – opětovná snaha o multifunkční centrum Příběh plánované výstavby multifunkčního domu na Praze 9 – Hloubětíně vybočuje z šedého průměru tisíců jiných změn územního plánu.V této kauze totiž Městský soud Praha odsoudil Františka Koudelku za to, že požadoval od developera Tesla Properties, a. s. úplatek. Koudelka sliboval zařídit tu správnou…
Rozdíl osmi hlasů lze označit za velmi těsný. Přesto je rozhodnuto: držitelkou titulu Skleněné peklo pro nejošklivější stavbu posledního čtvrtstoletí je budova Crystal na Vinohradské třídě. V těsném závěsu se umístil hotel Don Giovanni, který byl za nejošklivější moderní budovu v Praze často označován v minulosti. Na křižovatce Vinohradské a…
Na základě usnesení RHMP ze dne 22. února plánuje Kancelář Metropolitního plánu další vlnu konzultací s městskými částmi. Arnika vyzvala městské části, aby zapojili do konzultací své obyvatele. Vespod najdete dopis městským částem, přílohou je stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které je k zapojení obyvatel vstřícné. Vážený pane starosta, vážený…
Změna z 2748/00 je nesrozumitelná z důvodu přílišné obecnosti jak textové části, tak odůvodnění. Nové vymezení zastavěného území musí být odůvodněno pro každou jednotlivou plochu, která se nově zahrnuje do zastavěného území. Bez tohoto odvodnění není možné jasně určitě, jaké lokality se nově zahrnují do zastavěného území, a není možné ověřit, jestli…
Soutěž o pražské porevoluční stavby jde do finále! Šanci nominovat máte již jen do neděle 17. ledna. Lidé dosud na Skleněná pekla či Pražské klenoty nominovali desítky novostaveb. Hledáme další výrazné projekty. Co významného se ve Vašem okolí od listopadu ´89 postavilo? Více na www.sklenenepeklo.org.
Dosluhující a nekompletní rada hlavního města odhlasovala, že na jednání zastupitelstva 17. prosince bude projednáno i několik návrhů úprav územního plánu. Tyto návrhy ale byly jednoznačně nedoporučeny Komisí Rady pro změny ÚP, návrh odmítl i Institut plánování a rozvoje. Nakonec bez udání důvodu radní Plamínková stáhla materiály z projednávání. O…
Dosluhující a nekompletní rada hlavního města zřejmě příjemně překvapila některé investory. Odhlasovala totiž, že na zítřejším jednání zastupitelstva bude projednáváno i několik návrhů úprav územního plánu (ÚP). Tyto návrhy byly ale už dříve jednoznačně nedoporučeny Komisí Rady pro změny ÚP. Návrhy odmítl i Institut plánování a rozvoje. Komise přitom vycházela…
Rádi bycom Vás upozornili na nově zpracovanou publikaci „Zastupitelův průvodce po džungli územního plánu Prahy“ , která nabízí možnosti, jak je možné řešit nejzávažnější problémy spojené s územním plánováním v Praze. Zdarma si ji můžete stáhnout kliknutím zde.
Arnika pořádá veřejné pracovní setkání občanských sdružení, iniciativ a aktivních obyvatel nad situací územního rozvoje hl. m. Prahy, které se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 17,30 hodin.   V průběhu posledního půlroku byly v různých orgánech hlavního města projednány desítky změn platného územního plánu. Jejich navržení do programu…
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abychom Vás pozvali na seminář s názvem Zastupitelé MČ a územní plán II: příklady ze zahraničí, regulační plány a legislativní obrana pořádaný dne 12. 11. 2015 od 9 do 15 hodin ve Velkém radničním klubu, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1/3, Praha 1, 3. patro. Cílem semináře pro…
Na zítřejším zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy rušno. Na programu je téměř sto nejrůznějších bodů a k těm zastupitelé obdrželi přes tři a půl tisíce stran podkladů. Pouhý jeden den před zasedáním přibylo 25 nových bodů a 500 stran textu.  Na programu jednání jsou také desítky změn územního plánu. Ačkoli…
 Sběr 1000 podpisů zahájen právě teď! Prosíme, podepište! Hlavní město Praha pořizuje od roku 2012 nový územní plán. Tzv. Metropolitní plán přichází s novou metodologií a bude oním dokumentem, který předurčí podobu Prahy na desetiletí. Hlavní město si stále více uvědomuje přínosy participativního plánování. Přesto obyvatelé dosud nebyli do příprav Metropolitního…
Institut plánování a rozvoje v průběhu roku 2015 připravil návrh Manuálu participace. K pracovní verzi manuálu se mohli vyjádřit i občanská sdružení či aktivní občané. Arnika vnímá rozpor mezi současnými evropskými standardy zapojování veřejnosti do územního plánování a realitou projednávání Metropolitního plánu. Sdružení považuje zapojení veřejnosti do příprav Metropolitního plánu za nedostatečné.…
Auta nebo park? Nové obchody? Více prostoru pro nové byty? Silnice do zeleně? Legalizace úprav územního plánu? To všechno přináší jedna z největších změn územního plánu, která se na webu magistrátu skrývá pod nenápadným číslem Z 2832. Právě teď mají občané možnost napsat magistrátu, co by se mělo řešit jinak. Přečtěte…
Magistrát připravil další horkou novinku letošního léta. Změnu, která zasahuje do všech částí územního plánu. Změna se tváří jako technická záležitost, ale umožňuje například v plochách zeleně umisťovat podzemní parkoviště nebo ve smíšených plochách ruší dosavadní omezení využití území ze 60% pro jeden způsob. Tato změna také přesouvá směrnou část…
Strana 9 z 10