Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

V průběhu loňského podzimu jsme zažívali válku o vnímání Metropolitního plánu očima veřejnosti. Institut plánování a rozvoje dokázal využít svojí dobře budovanou pozici inovátora městského života. Obklopen populárními agendami jako je oživování veřejných prostranství, "náplavkami", farmářskými trhy či projektem Židle do ulic dokázal přesvědčit média. Metropolitní plán je vybaven podobně…
*Osmnáct významných změn územního plánu, které vstupují do poslední fáze pořizování, čeká společné jednání. O tzv. “celoměstsky významných změnách vlny IV”, které se týkají hned jedenácti městských částí Prahy, se bude jednat ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje ve čtvrtek 19. ledna 2017 v 9:00 hodin.*** /„Do společného…
Dne 3. listopadu 2016 se konalo Hodnotící zasedání 2. kola projektové soutěže „Na Pláni“, na němž soutěžní porota rozhodla o konečném pořadí soutěžních návrhů s udělením cen. Na prvním místě se umístil návrh společnosti BREAK POINT, který můžete vidět zde. V úterý 13. prosince byl vítězný návrh přestaven Výboru územního…
Zastupitelé, investoři i Pražané by si měli uvědomit, že povinností zastupitelstva je navrženou změnou se zabývat a vyhodnotit její dopady. V žádném případě nejsou zastupitelé povinni změnu schválit. Povinností samosprávy je zvážit všechna pro a proti a rozhodnout ve shodě s touto rovnováhou. Zastupitelé navíc musí hájit především veřejné zájmy a zájmy…
Náklady na pořizování změn jsou poměrně vysoké. Podle údajů z usnesení rady hlavního města číslo 676 z května 2012 Praha na pořizování změn za období 2000 - 2012 vynaložila 140 miliónů korun. Konkrétní údaje o nákladech vynaložených na územní plánování není možné získat, protože v Praze se kupříkladu návrhy změn…
Otevřený dopis spolků radě hlavního města Prahy ve věci kontroly pořizování Metropolitního plánu ELEKTRONICKOU POŠTOU Vážený pane radní, žádáme Vás, abyste využili všech svých možností a zajistili zákonný a otevřený proces pořizování Metropolitního plánu. Máme důvodné obavy, že nedostatečná komunikace příprav s představiteli města a jeho občany se může opakovat. Již…
Databáze změn a úprav územního pánu by měla být propojena s Geoportálem hlavního města Prahy a umožňovat oproti stávajícímu stavu jednoduché a intuitivní vyhledávání. Součástí této databáze by měla být i evidence všech podnětů na změnu územního plánu, doposud podněty takto zpracovány nejsou. Pokud by se jednalo o podnikatelský záměr, mělo…
Arnika posoudila 30 případů změn Prahy a dospěla k pěti závěrům a doporučením. Zde je díl první: Závěr 1: Trvale probíhající pořizování stovek změn znemožňuje orientaci a snižuje důvěryhodnost územního plánování Trvale probíhající paralelní pořizování stovek změn je nesystematické, působí nečitelně a snižuje důvěru obyvatel ve státní správu v Praze. Touto…
Deník veřejné správy zveřejnil závěry z Kulatého stolu. K jednání 9. listopadu 2016 zasedli zástupci České komory architektů a Petra Kolínská jako náměstkyně primátorky a určená zastupitelka pro pořizování územního plánu  a dalších lidé z veřejné správy. Výsledkem jednání je několik doporučení k dalším pracem na Metropoltiním plánu.
Veřejné projednání návrhu změn, zařazených do tzv „celoměstsky významných změn vlny IV“ proběhne v pondělí 12. 12. 2016 od 9:00 ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu na Mariánském náměstí 2. Nejpozději do 7 dnů, tedy do 19. 12. 2016, poté může každý k návrhu změny uplatnit své připomínky písemně. Právnické i…
Svaz městských částí hlavního města Prahy má v současné době 33 členů, tedy bezmála 90 % všech menších městských částí. Jelikož se jedná převážně o úřady bez vlastních samosprávných architektů, opírá se ve svém rozhodování o externí zpracovatele. Svaz MČHMP si nechal vypracovat vodítka pro orientaci a sledování hlavních zájmů v návrhu Metropolitního…
Odvolání populárního ředitele Institutu plánování a rozvoje Petra Hlaváčka radou hlavního města vyvolalo bouřlivé ohlasy. Jedním z častých argumentů oponentů je: „… aby byla zajištěna kontinuita nutná pro přípravu, politická reprezentace po schválení zadání nesmí do příprav plánu zasahovat (…). Ex-náměstek Stropnický i jeho nástupkyně Kolínská se o to ovšem opakovaně…
Křest 30 případů změn Prahy a vyjížďka po nové Architekttúře Arnika ve středu 12. ríjna pokřtila publikaci 30 případů změn Prahy. Na jednom místě s velkými fotografiemi najdete současné kauzy masivní výstavby. Společným jmenovatelem je nejasné rozhodování, proč právě tato stavba může či nesmí být ve Vašem sousedství postavena. Po křtu…
Na základě ankety Skleněné peklo vytvořila Arnika ve spoluprácí s Corrupt Tour tematický divadelní zájezd Nová pražská architekttúra. Lidé do ankety nominovali stavby poslední doby, které se jim líbí a které ne. Rozhodli jsme se pár z nich objet, podívat se za skleněnou fasádu, setřít zelený nátěr… Novou pražskou krajinou vás proveze průvodkyně se…
V Praze dne 7. října 2016 Otevřený dopis pražských spolků zastupitelům hl. města ve věci pořizování Metropolitního plánu Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, dovolte nám reagovat na debatu kolem Metropolitního plánu po výpovědi ředitele Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy Ing. arch. Petra Hlaváčka z pohledu aktivních obyvatel a spolků, kteří…
Arnika - Centrum pro podporu občanů zve zastupitele a zaměstnance městských částí na odborný seminář MĚSTSKÉ ČÁSTI V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ za účasti náměstkyně primátorky Petry Kolínské Středa 21. září, 9 – 15 hodin, Radniční klub, 3. patro, Staroměstská radnice, Praha 1 PROGRAM 9 hodin – Petra Humlíčková, Metropolitní plán z pohledu judikatury…
Veřejné plánování Malvazinky - Na Pláni Malvazinky jsou známou pražskou vilovou čtvrtí. Mezi vilami se nachází lokalita Na pláni, kterou lidé využívali jako sportoviště, dětské hřiště a místní park. Ačkoli správcem místa je městská část, dřívější politické vedení rozhodlo, že na tomto místě nechá vystavět další obytné domy. Místním se…
Zastupitelstvo hl. města Prahy na zasedání 16. června projednalo podnět tisícovky Pražanů na větší zapojení veřejnosti do Metropolitního plánu. Všem z Vás, kteří se k výzvě připojili a pomohli ji šířit mezi svými blízkými Arnika velmi děkuje! Zastupitelstvo uložilo náměstkyni Kolínské „předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení návrh souboru…
Arnika ve spolupráci se spolky a obyvateli vznesla 26. května podnět na zapojení veřejnosti do přípravy Metropolitního plánu. Ve smyslu § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze žádáme, aby zastupitelé přijali toto usnesení: Zastupitelstvo hl. m. Prahy ukládá Radě hl. m. Prahy připravit a předložit…
Arnika zpracovala inspirativní příklady z územního rozvoje evropských měst. Zvolili jsme příklad blízké Vídně a porovnali pražskou skutečnost s praxí v Norsku. Více se dozvíte v příloženém dokumentu.
Celkem 16 pražských spolků požádalo Radu hlavního města Prahy otevřeným dopisem o zveřejnění posouzení návrhu Metropolitního plánu, které si radní nechali zpracovat Asociací pro urbanismus a územní plánování. Podle názoru Arniky tato analýza může přinést řadu zásadních odpovědí na problematické části návrhu Metropolitního plánu. Návrh Metropolitního plánu nedávno zveřejnili opoziční…
Tesla Hloubětín – opětovná snaha o multifunkční centrum Příběh plánované výstavby multifunkčního domu na Praze 9 – Hloubětíně vybočuje z šedého průměru tisíců jiných změn územního plánu.V této kauze totiž Městský soud Praha odsoudil Františka Koudelku za to, že požadoval od developera Tesla Properties, a. s. úplatek. Koudelka sliboval zařídit tu správnou…
Rozdíl osmi hlasů lze označit za velmi těsný. Přesto je rozhodnuto: držitelkou titulu Skleněné peklo pro nejošklivější stavbu posledního čtvrtstoletí je budova Crystal na Vinohradské třídě. V těsném závěsu se umístil hotel Don Giovanni, který byl za nejošklivější moderní budovu v Praze často označován v minulosti. Na křižovatce Vinohradské a…
Na základě usnesení RHMP ze dne 22. února plánuje Kancelář Metropolitního plánu další vlnu konzultací s městskými částmi. Arnika vyzvala městské části, aby zapojili do konzultací své obyvatele. Vespod najdete dopis městským částem, přílohou je stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které je k zapojení obyvatel vstřícné. Vážený pane starosta, vážený…
Strana 8 z 10