Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

Přípravy nového Metropolitního plánu Prahy (MPP) neprobíhají tak, jak bychom si v demokratické společnosti představovali. Na zakázku Magistrátu ho pod vedením architekta Romana Kouckého právě dopracovává tým IPRu, veřejnost však jakoby do plánu „neměla co kecat“.  
Právnička a odbornice Arniky na účast veřejnosti Vendula Zahumenská připravila dva nové obrazové průvodce po online světe územního rozvoje. Jak se vyznat ve změnách územního plánu, kde najít informace o konkrétním místě, jak se dozvědět a programech a průběhu hlasování zastupitelstva? Zkrátka všechno, co potřebujete k tomu, abyste se obstojně…
Po řadě let, kdy se řešilo, zda je vůbec existence přehledné databáze změn územního plánu možná, vznikla v těchto dnech nová aplikace. Umožňuje přehledně vyhledávat v územním plánu a lépe se v něm orientovat. Dokonci si můžete nastavit "hlídacího psa" pro území, které vás zajímá.  
Spolek Arnika podal k Městskému soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí pražského magistrátu a Ministerstva pro místní rozvoj, které občanům upírá právo nahlédnout do spisu k Metropolitnímu plánu (MPP). Nový územní plán ovlivní podobu hlavního města na řadu desetiletí dopředu – pokud se jej tedy podaří přes řadu komplikací a…
Odborníci ze čtyř právnických fakult se ve společném stanovisku postavili proti mnoha změnám, ke kterým má dojít ve stavebním zákoně. Řada dlouholetých odborníků na právo životního prostředí a na stavební zákon se vymezila především proti omezení účasti veřejnosti v územních a stavebních řízeních. Ve stanovisku se mj. uvádí: "Neexistuje žádná…
Praha v tichosti chystá stavební revoluci. Podle takzvaného Metropolitního plánu by klíčovou roli v rozvoji měly sehrát právě lokality. Nově by novostavby měly být posuzovány také podle souladu s charakterem místa. Nikdo zatím ale přesně neví, jak charakter lokality určit. Pomozte nám najít a pojmenovat charakter Břevnova! Pracovní setkání, čtvrtek 11. května…
Právě do dneška je možné připomínkovat Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Prahy. Za složitým názvem se skrývá velký zásah do stávající podoby jednoho z důležitých dokumentů územního plánování. Hrozí především zrušení ploch zeleně nebo zrušení důležitých podmínek pro rozhodování o stavbách. To vše bez pořádného zdůvodnění.
Městská část Praha 6 pokračuje se zapojováním obyvatel do soutěže na Vítězné náměstí. Stánek pro sběr podnětů bude umístěn v prostoru náměstí a bude u něj možné dostat informace ohledně celého procesu, vyplnit pocitovou mapu území a předat své podněty k rekonstrukci i jiným tématům týkající se Vítězného náměstí. po…
Současný stav Vítězného náměstí, všeobecně známého jako „Kulaťák“, je neuspokojivý. Tento názor zastávají nejen obyvatelé Prahy 6 a ti, kteří místem jen projíždí nebo zde pracují, ale i městští zastupitelé, a proto se Rada hlavního města Prahy rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci náměstí. Aby návrh co nejlépe odpovídal představám…
Novela stavebního zákona je momentálně před druhým čtením (uskuteční se 28. února), už nyní je ale jasné, že přináší řadu nebezpečných změn. Celkem se eviduje 270 pozměňovacích návrhů, za nejkontroverznější je považován návrh poslance Foldyny, který chce rozhodování o stavbách omezit jen na investora a vlastníka a veřejnost úplně vyloučit.…
Arnika právě vydala dvě nové analýzy, které reagují na jedny z největších problémů současného územního rozvoje v Praze. První důkladně rozpitvává ochranu tzv. veřejného zájmu v připravovaném Metropolitním plánu. Jeho nejasné vymezení a nebezpečí možné záměny za zájem soukromý patří k výrazným rizikům nejen Metropolitního plánu, ale plánování měst obecně.…
Kolik platí města za pořízení územních plánů? Kolik stojí jejich časté změny a kolik z toho zaplatí developeři, kterým změna umožní stavět nové bytové domy nebo kanceláře? Odpovědi na tyto otázky jenom tak nenajdete. Neexistují veřejné databáze a obce nevedou žádné evidence. Proto Arnika připravila novou analýzu cen územního plánování ve…
V průběhu loňského podzimu jsme zažívali válku o vnímání Metropolitního plánu očima veřejnosti. Institut plánování a rozvoje dokázal využít svojí dobře budovanou pozici inovátora městského života. Obklopen populárními agendami jako je oživování veřejných prostranství, "náplavkami", farmářskými trhy či projektem Židle do ulic dokázal přesvědčit média. Metropolitní plán je vybaven podobně…
*Osmnáct významných změn územního plánu, které vstupují do poslední fáze pořizování, čeká společné jednání. O tzv. “celoměstsky významných změnách vlny IV”, které se týkají hned jedenácti městských částí Prahy, se bude jednat ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje ve čtvrtek 19. ledna 2017 v 9:00 hodin.*** /„Do společného…
Dne 3. listopadu 2016 se konalo Hodnotící zasedání 2. kola projektové soutěže „Na Pláni“, na němž soutěžní porota rozhodla o konečném pořadí soutěžních návrhů s udělením cen. Na prvním místě se umístil návrh společnosti BREAK POINT, který můžete vidět zde. V úterý 13. prosince byl vítězný návrh přestaven Výboru územního…
Zastupitelé, investoři i Pražané by si měli uvědomit, že povinností zastupitelstva je navrženou změnou se zabývat a vyhodnotit její dopady. V žádném případě nejsou zastupitelé povinni změnu schválit. Povinností samosprávy je zvážit všechna pro a proti a rozhodnout ve shodě s touto rovnováhou. Zastupitelé navíc musí hájit především veřejné zájmy a zájmy…
Náklady na pořizování změn jsou poměrně vysoké. Podle údajů z usnesení rady hlavního města číslo 676 z května 2012 Praha na pořizování změn za období 2000 - 2012 vynaložila 140 miliónů korun. Konkrétní údaje o nákladech vynaložených na územní plánování není možné získat, protože v Praze se kupříkladu návrhy změn…
Otevřený dopis spolků radě hlavního města Prahy ve věci kontroly pořizování Metropolitního plánu ELEKTRONICKOU POŠTOU Vážený pane radní, žádáme Vás, abyste využili všech svých možností a zajistili zákonný a otevřený proces pořizování Metropolitního plánu. Máme důvodné obavy, že nedostatečná komunikace příprav s představiteli města a jeho občany se může opakovat. Již…
Databáze změn a úprav územního pánu by měla být propojena s Geoportálem hlavního města Prahy a umožňovat oproti stávajícímu stavu jednoduché a intuitivní vyhledávání. Součástí této databáze by měla být i evidence všech podnětů na změnu územního plánu, doposud podněty takto zpracovány nejsou. Pokud by se jednalo o podnikatelský záměr, mělo…
Arnika posoudila 30 případů změn Prahy a dospěla k pěti závěrům a doporučením. Zde je díl první: Závěr 1: Trvale probíhající pořizování stovek změn znemožňuje orientaci a snižuje důvěryhodnost územního plánování Trvale probíhající paralelní pořizování stovek změn je nesystematické, působí nečitelně a snižuje důvěru obyvatel ve státní správu v Praze. Touto…
Deník veřejné správy zveřejnil závěry z Kulatého stolu. K jednání 9. listopadu 2016 zasedli zástupci České komory architektů a Petra Kolínská jako náměstkyně primátorky a určená zastupitelka pro pořizování územního plánu  a dalších lidé z veřejné správy. Výsledkem jednání je několik doporučení k dalším pracem na Metropoltiním plánu.
Veřejné projednání návrhu změn, zařazených do tzv „celoměstsky významných změn vlny IV“ proběhne v pondělí 12. 12. 2016 od 9:00 ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu na Mariánském náměstí 2. Nejpozději do 7 dnů, tedy do 19. 12. 2016, poté může každý k návrhu změny uplatnit své připomínky písemně. Právnické i…
Svaz městských částí hlavního města Prahy má v současné době 33 členů, tedy bezmála 90 % všech menších městských částí. Jelikož se jedná převážně o úřady bez vlastních samosprávných architektů, opírá se ve svém rozhodování o externí zpracovatele. Svaz MČHMP si nechal vypracovat vodítka pro orientaci a sledování hlavních zájmů v návrhu Metropolitního…
Odvolání populárního ředitele Institutu plánování a rozvoje Petra Hlaváčka radou hlavního města vyvolalo bouřlivé ohlasy. Jedním z častých argumentů oponentů je: „… aby byla zajištěna kontinuita nutná pro přípravu, politická reprezentace po schválení zadání nesmí do příprav plánu zasahovat (…). Ex-náměstek Stropnický i jeho nástupkyně Kolínská se o to ovšem opakovaně…
Strana 8 z 10