Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

Na jaře 2018 má být zveřejněný další návrh Metropolitního plánu. Tentokrát ale nemá jít o žádnou "další verzi 4. 4", ale o skutečný oficiální návrh. Ten musí podle stavebního zákona projít připomínkovým řízením. Každý občan, spolek nebo třeba vaše městská část může připravit připomínky a předat je magistrátu.  Orientovat se…
  V roce loňském roce schválili poslanci novely několika zákonů, které jsou klíčové pro účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Změnil se současně zákon o posuzování vlivů (EIA), zákon o ochraně přírody a krajiny i stavební zákon. Novinky jsou platné od začátku roku 2018. Co v praxi znamenají? Které…
  Navržený a nedávno zveřejněný Metropolitní plán chce do budoucna výstavbu v Praze regulovat co nejméně. Na pozemcích určených k zástavbě plán neřeší, zda na něm bude stát bytový dům, obchody nebo kanceláře. To má vyplynout až z jednání developerů se stavebním úřadem. Podle nevládní organizace Arnika je plán natolik…
V loňském roce jsme se v Arnice zabývali také odpovědností developerů za zatížení území mnoha rodinnými domy nebo bytovkami. Noví obyvatelé znamenají pro malé obce Středočeského kraje obrovskou zátěž. Jsou třeba nové chodníky, silnice, školky, je třeba rozšířit čističky odpadních vod nebo kanalizaci. Developeři přitom většinou jen přijdou, postaví domy,…
Celý rok jsme se věnovali pražskému vedru, suchu nebo přívalovým děšťům a špatnému ovzduší. Všechny vyjmenované problémy mají jednoho společného jmenovatale - změny klimatu. Ty se ve městech projevují různě - v létě chodíme po ulicích rozpálených jako kamna, v zimě všude fouká ledový vítr a během celého roku je…
Metropolitní plán počítá s tím, že na jeho obecná ustanovení, která neobsahují potřebnou regulaci, naváže v některých lokalitách tzv. územní plán druhé úrovně. Přečtěte si naši analýzu toho, jaká úskalí se v pořizování územních plánů pro vymezené části Prahy mohou skrývat. Domníváme se, že by Praha měla opustit snahu vytvářet…
    Když přijde větší déšť, Praha se začne topit. Namísto silnic a chodníků jsou všude potoky vody. Ta nakonec po dláždění a asfaltu steče a zmizí v kanálech. Přitom se pro každou kapku srážkové vody dobře najde využití. Chytání dešťovky je proto pro každé větší město docela výzva. V létě můžeme…
Zastupitelé Prahy 5 by v úterý 19. prosince měli znovu jednat o obytných domech u parku Klamovka. Tentokrát jde o uzavření dohody mezi Prahou 5 a Metrostavem, který developerský projekt chystá. Podle spolku Arnika a místních lidí není navrhovaná spolupráce mezi městem a developerem dostatečně vyvážená a prosazuje spíše zájmy…
  Stromy slouží Pražanům pro mnohé nepředstavitelným způsobem. Máte představu, za co můžeme být majestátnímu porostu pod našimi okny vděčni? Listy stromů filtrují škodlivé látky. Zachycují ozón i polétavý prach, poradí si s oxidy síry a dusíku. Některé druhy umí zneškodnit choroboplodné zárodky. V zimě zmírňují ledový vítr, v létě…
Poslední listopadovou sobotu jsme se spolu s obyvateli Prahy vypravili na procházku. Sešli jsme se v parku Jiřího Karena nedaleko novostaveb zvaných Červený dvůr. Nevlídné počasí s mrholením příznačně dokreslovalo pochmurné téma novodobé pražské zástavby. Povídali jsme si nejen o jednotlivých developerských projektech, ale také o tom, že by se…
  Vedro je všude od Florence přes Masarykovo nádraží, Bubny až po rozpálenou Legerovu. Určitě  také znáte místa, kde se v červenci nedá pomalu ani dýchat. Beton se přes den rozpálí jako kamínka a v noci dává svému okolí co proto. Lidé na mnoha místech marně hledají útočiště ve stínu stromů nebo…
S potěšením sdílíme analýzu s názvem "Omezení účastenství ekologických spolků: Pyrrhovo vítězství stavební lobby" od našeho předního právníka Vojtěcha Vomáčky, který se řadu let věnuje územnímu plánování a územnímu řízení. Vojtěch Vomáčka sesbíral argumenty o tom, že vyloučení spolků z řízení nemusí být definitvní prohrou - je podle něj možné,…
  Když se řekne změna klimatu, už se nám nevybaví jen tající ledovce. Vedra, sucha, holomrazy a přívalové srážky se staly běžnou součástí našeho světa. V Praze se v létě nedá na mnoha místech dělat nic jiného, než se rychle schovat před sluncem a počkat do pozdního večera. V zimě naopak v ulicích fouká…
Magistrát dnes zveřejnil nedokončenou verzi nového územního plánu Prahy, jehož přípravy začaly v roce 2012. Obyvatelé se tak mohou seznámit s jeho obsahem. Jde o neformální postup nad rámec minimálních povinností, které ukládá zákon. Vstřícný krok radnice vůči Pražanům vítá sdružení Arnika, které územní plán dlouhodobě sleduje. Podle něj tak…
Níže najdete k prolistování a stažení prezentace, které se objevily na semináři "Obce a smlouvy s investory" 8.11.2017 v Radničním klubu.    Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. - Smlouvy s investory, pohled ekonoma     Mgr. Petr Dovolil - Jenštejn - developerská výstavba a územní plánování     JUDr.…
Zajímá Vás, co je nového v pražském územním plánování? Jak to vypadá s Metropolitním plánem? Chcete se dozvědět něco o smlouvách města s develoepry? Zajímají Vás, co by se v Praze mohlo udělat, aby se tu lidem dobře žilo i v parném létě? Pak jste ideálním společníkem na naší podzimní…
  České zákony neřeší výstavbu ve městech systematicky. Developeři prosazují čistě svůj zájem, aniž by se s městy a obyvateli dohodli na řešení problémů, které jejich investice přinášejí. Často pak výstavbu dopravní infrastruktury, vodovodů, škol a další vybavenosti musí zajistit města, což neúměrně zatěžuje veřejný prostor i rozpočet, dochází k…
Adaptační opatření na změny klimatu nemusí být nutným zlem – berme je jako příležitost zapojit se do rozvoje Prahy, která se přirozeně neustále proměňuje. Adaptace města na změnu klimatu spočívá hlavně ve schopnosti přežít tropická vedra a přívalové deště. Řešení je v podstatě jednoduché, přirozenou ochranu před horkem a schopnost…
  Arnika vyhlásila anketu o nejlepší adaptační opatření na klimatickou změnu v hlavním městě. Pražané jejím prostřednictvím hledají metody, které nejefektivněji povedou ke snížení negativních dopadů trvalých teplotních změn na život obyvatel metropole. Pražané mohou na www.zmenyprahy.cz/klimatizace do 30. listopadu nominovat a zároveň hlasovat o opatření, která podle nich v jejich…
V Praze funguje nová aplikace Změna plánu. Najdete v ní všechny potřebné informace o platném územním plánu, o jeho změnách, úpravách nebo podnětech na tyto změny. Změna plánu nabízí změny v seznamu nebo v mapě. Hlídací pes vás pak může informovat mailem o nově navržených změnách, nebo o tom, co…
Novela stavebního zákona začne platit od nového roku. Přinese spoustu změn a řada z nich dopadne přímo na činnost spolků. Především se spolky nebudou moci účastnit řady územních ani stavebních řízení a dokonce ani některých řízení o kácení stromů. Zjednoduší se proces povolování změn územního plánu a zkrátí se lhůta…
  Pražští zastupitelé na zasedání 14. září požehnali jednomu z největších developerských projektů posledních dekád, přestavbě Masarykova nádraží. Schválením smlouvy umožnili, aby skupina Penta zcela zastavila své pozemky, aniž by podle stavebního zákona musela na jejich části vysázet zeleň. Tuto povinnost za ni převzal magistrát za peníze Pražanů. Podle sdružení…
  Spis k Metropolitnímu plánu včetně velmi důležité komunikace s různými orgány je pro veřejnost nepřístupný. Pražský magistrát odmítá zpřístupnit občanům přípravu pořizovaného Metropolitnímu plánu, několik let jej připravuje za zavřenými dveřmi, občané mají minimum informací. Magistrát, odbor územního rozvoje, odmítl žadateli nahlížení do spisu, Tvrdí, že spis neexistuje, jde…
  Prahu, stejně jako zbytek ČR, zasáhla další z vln veder včetně patrně nejteplejšího dne roku. Každý Pražan tak může potvrdit, jak nesnesitelný byl pohyb po ulicích, náměstích, parkovištích a všech plochách, kde chybí zeleň, voda a vůbec jakékoli prvky, které mají schopnost své okolí ochlazovat. Právě o taková „přírodě…
Strana 7 z 10