Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

Arnika posoudila 30 případů změn Prahy a dospěla k pěti závěrům a doporučením. Zde je díl první: Závěr 1: Trvale probíhající pořizování stovek změn znemožňuje orientaci a snižuje důvěryhodnost územního plánování Trvale probíhající paralelní pořizování stovek změn je nesystematické, působí nečitelně a snižuje důvěru obyvatel ve státní správu v Praze. Touto…
Deník veřejné správy zveřejnil závěry z Kulatého stolu. K jednání 9. listopadu 2016 zasedli zástupci České komory architektů a Petra Kolínská jako náměstkyně primátorky a určená zastupitelka pro pořizování územního plánu  a dalších lidé z veřejné správy. Výsledkem jednání je několik doporučení k dalším pracem na Metropoltiním plánu.
Veřejné projednání návrhu změn, zařazených do tzv „celoměstsky významných změn vlny IV“ proběhne v pondělí 12. 12. 2016 od 9:00 ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu na Mariánském náměstí 2. Nejpozději do 7 dnů, tedy do 19. 12. 2016, poté může každý k návrhu změny uplatnit své připomínky písemně. Právnické i…
Svaz městských částí hlavního města Prahy má v současné době 33 členů, tedy bezmála 90 % všech menších městských částí. Jelikož se jedná převážně o úřady bez vlastních samosprávných architektů, opírá se ve svém rozhodování o externí zpracovatele. Svaz MČHMP si nechal vypracovat vodítka pro orientaci a sledování hlavních zájmů v návrhu Metropolitního…
Odvolání populárního ředitele Institutu plánování a rozvoje Petra Hlaváčka radou hlavního města vyvolalo bouřlivé ohlasy. Jedním z častých argumentů oponentů je: „… aby byla zajištěna kontinuita nutná pro přípravu, politická reprezentace po schválení zadání nesmí do příprav plánu zasahovat (…). Ex-náměstek Stropnický i jeho nástupkyně Kolínská se o to ovšem opakovaně…
Křest 30 případů změn Prahy a vyjížďka po nové Architekttúře Arnika ve středu 12. ríjna pokřtila publikaci 30 případů změn Prahy. Na jednom místě s velkými fotografiemi najdete současné kauzy masivní výstavby. Společným jmenovatelem je nejasné rozhodování, proč právě tato stavba může či nesmí být ve Vašem sousedství postavena. Po křtu…
Na základě ankety Skleněné peklo vytvořila Arnika ve spoluprácí s Corrupt Tour tematický divadelní zájezd Nová pražská architekttúra. Lidé do ankety nominovali stavby poslední doby, které se jim líbí a které ne. Rozhodli jsme se pár z nich objet, podívat se za skleněnou fasádu, setřít zelený nátěr… Novou pražskou krajinou vás proveze průvodkyně se…
V Praze dne 7. října 2016 Otevřený dopis pražských spolků zastupitelům hl. města ve věci pořizování Metropolitního plánu Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, dovolte nám reagovat na debatu kolem Metropolitního plánu po výpovědi ředitele Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy Ing. arch. Petra Hlaváčka z pohledu aktivních obyvatel a spolků, kteří…
Arnika - Centrum pro podporu občanů zve zastupitele a zaměstnance městských částí na odborný seminář MĚSTSKÉ ČÁSTI V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ za účasti náměstkyně primátorky Petry Kolínské Středa 21. září, 9 – 15 hodin, Radniční klub, 3. patro, Staroměstská radnice, Praha 1 PROGRAM 9 hodin – Petra Humlíčková, Metropolitní plán z pohledu judikatury…
Veřejné plánování Malvazinky - Na Pláni Malvazinky jsou známou pražskou vilovou čtvrtí. Mezi vilami se nachází lokalita Na pláni, kterou lidé využívali jako sportoviště, dětské hřiště a místní park. Ačkoli správcem místa je městská část, dřívější politické vedení rozhodlo, že na tomto místě nechá vystavět další obytné domy. Místním se…
Zastupitelstvo hl. města Prahy na zasedání 16. června projednalo podnět tisícovky Pražanů na větší zapojení veřejnosti do Metropolitního plánu. Všem z Vás, kteří se k výzvě připojili a pomohli ji šířit mezi svými blízkými Arnika velmi děkuje! Zastupitelstvo uložilo náměstkyni Kolínské „předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení návrh souboru…
Arnika ve spolupráci se spolky a obyvateli vznesla 26. května podnět na zapojení veřejnosti do přípravy Metropolitního plánu. Ve smyslu § 7 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze žádáme, aby zastupitelé přijali toto usnesení: Zastupitelstvo hl. m. Prahy ukládá Radě hl. m. Prahy připravit a předložit…
Arnika zpracovala inspirativní příklady z územního rozvoje evropských měst. Zvolili jsme příklad blízké Vídně a porovnali pražskou skutečnost s praxí v Norsku. Více se dozvíte v příloženém dokumentu.
Celkem 16 pražských spolků požádalo Radu hlavního města Prahy otevřeným dopisem o zveřejnění posouzení návrhu Metropolitního plánu, které si radní nechali zpracovat Asociací pro urbanismus a územní plánování. Podle názoru Arniky tato analýza může přinést řadu zásadních odpovědí na problematické části návrhu Metropolitního plánu. Návrh Metropolitního plánu nedávno zveřejnili opoziční…
Tesla Hloubětín – opětovná snaha o multifunkční centrum Příběh plánované výstavby multifunkčního domu na Praze 9 – Hloubětíně vybočuje z šedého průměru tisíců jiných změn územního plánu.V této kauze totiž Městský soud Praha odsoudil Františka Koudelku za to, že požadoval od developera Tesla Properties, a. s. úplatek. Koudelka sliboval zařídit tu správnou…
Rozdíl osmi hlasů lze označit za velmi těsný. Přesto je rozhodnuto: držitelkou titulu Skleněné peklo pro nejošklivější stavbu posledního čtvrtstoletí je budova Crystal na Vinohradské třídě. V těsném závěsu se umístil hotel Don Giovanni, který byl za nejošklivější moderní budovu v Praze často označován v minulosti. Na křižovatce Vinohradské a…
Na základě usnesení RHMP ze dne 22. února plánuje Kancelář Metropolitního plánu další vlnu konzultací s městskými částmi. Arnika vyzvala městské části, aby zapojili do konzultací své obyvatele. Vespod najdete dopis městským částem, přílohou je stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které je k zapojení obyvatel vstřícné. Vážený pane starosta, vážený…
Změna z 2748/00 je nesrozumitelná z důvodu přílišné obecnosti jak textové části, tak odůvodnění. Nové vymezení zastavěného území musí být odůvodněno pro každou jednotlivou plochu, která se nově zahrnuje do zastavěného území. Bez tohoto odvodnění není možné jasně určitě, jaké lokality se nově zahrnují do zastavěného území, a není možné ověřit, jestli…
Soutěž o pražské porevoluční stavby jde do finále! Šanci nominovat máte již jen do neděle 17. ledna. Lidé dosud na Skleněná pekla či Pražské klenoty nominovali desítky novostaveb. Hledáme další výrazné projekty. Co významného se ve Vašem okolí od listopadu ´89 postavilo? Více na www.sklenenepeklo.org.
Dosluhující a nekompletní rada hlavního města odhlasovala, že na jednání zastupitelstva 17. prosince bude projednáno i několik návrhů úprav územního plánu. Tyto návrhy ale byly jednoznačně nedoporučeny Komisí Rady pro změny ÚP, návrh odmítl i Institut plánování a rozvoje. Nakonec bez udání důvodu radní Plamínková stáhla materiály z projednávání. O…
Dosluhující a nekompletní rada hlavního města zřejmě příjemně překvapila některé investory. Odhlasovala totiž, že na zítřejším jednání zastupitelstva bude projednáváno i několik návrhů úprav územního plánu (ÚP). Tyto návrhy byly ale už dříve jednoznačně nedoporučeny Komisí Rady pro změny ÚP. Návrhy odmítl i Institut plánování a rozvoje. Komise přitom vycházela…
Rádi bycom Vás upozornili na nově zpracovanou publikaci „Zastupitelův průvodce po džungli územního plánu Prahy“ , která nabízí možnosti, jak je možné řešit nejzávažnější problémy spojené s územním plánováním v Praze. Zdarma si ji můžete stáhnout kliknutím zde.
Arnika pořádá veřejné pracovní setkání občanských sdružení, iniciativ a aktivních obyvatel nad situací územního rozvoje hl. m. Prahy, které se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 17,30 hodin.   V průběhu posledního půlroku byly v různých orgánech hlavního města projednány desítky změn platného územního plánu. Jejich navržení do programu…
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abychom Vás pozvali na seminář s názvem Zastupitelé MČ a územní plán II: příklady ze zahraničí, regulační plány a legislativní obrana pořádaný dne 12. 11. 2015 od 9 do 15 hodin ve Velkém radničním klubu, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1/3, Praha 1, 3. patro. Cílem semináře pro…
Strana 7 z 9