Přehled zpráv emailem
Telefon

Novinky

V pondělí naše právnička Vendula Zahumenská zasedla mezi panelisty semináře Společnosti pro udržitelný život o Metropolitním plánu. Mezi diskutujícími byla také náměstkyně Petra Kolínská, profesor Karel Maier (architekt a urbanista) nebo ředitel odboru územního rozvoje z pražského magistrátu Martin Čemus. Více než tříhodinová debata byla mimořádně přínosná a pokud jste…
Územní plán má podle stavebního zákona směřovat k plnění několika důležitých cílů. Má například fungovat jako pojistka udržitelného rozvoje. Má rozvíjet a chránit přírodu, kulturní hodnoty, má chránit nezastavitlené pozemky a nezastavěné území vůbec. Je jasné, že takový úkol může splnit jen plán, který má dobře a vyváženě nastavené regulativy. Jedině díky…
  V roce loňském roce schválili poslanci novely několika zákonů, které jsou klíčové pro účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Změnil se současně zákon o posuzování vlivů (EIA), zákon o ochraně přírody a krajiny i stavební zákon. Novinky jsou platné od začátku roku 2018. Co v praxi znamenají? Které…
Na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy minulý týden jsme interpelovali náměstkyni pro územní rozvoj Petru Kolínskou. Té jsme před nedávnem coby radní, pod kterou spadá Institut plánování a rozvoje (IPR), odeslali otevřený dopis, jenž reagoval na výhružky IPR Arnice žalobou za to, že kritizuje návrh Metropolitního plánu Prahy. V interpelaci…
  PRAHA – Autoři Metropolitního plánu označili zahrádkářské kolonie jako takzvanou zastavitelnou zeleň. Občanský spolek Arnika upozorňuje, že tento krok zbavuje zahrádkové osady veškeré ochrany[i]. Praha by schválením Metropolitního plánu dobrovolně vydala lukrativní parcely například na Ořechovce, Libeňském ostrově nebo na Jenerálce napospas developerům, kteří o ně usilují už desítky…
  Ačkoli se ještě připomínky podávat nemohou, nic nebrání tomu, aby si je každý občan pečlivě připravil. Protože to není jednoduché, připravili jsme vzorový formulář. Ve formátu doc najdete formulář zde. Připomínku mohou podat Pražané, jejich spolky nebo třeba i ten, kdo do Prahy každý den dojíždí a ví, že…
Rada hl. m. Prahy "zastaví úbytek zelených ploch; v okrajových částech hlavního města bude vytvářet nové zelené plochy; bude zachovávat stávající a rozumným způsobem budovat nové parky a stromořadí ve vnitřním městě; chce věnovat pozornosti vnitroblokům, komunitním zahradám, zahrádkářským koloniím,  ochranné a izolační zeleni; zeleným plochám zajistí odpovídající péči. (Programové…
  Arnika připravila seminář pro občany o Metropolitním plánu. Nyní vám z něj přinášíme prezentace a také fotogalerii. Pro prezentace popojeďte níže k seznamu účastníků nebo stahujte v přílohách, fotogalerii naleznete zde>>>.   Právě teď nastala léta očekávaná chvíle: v červenci bude možné připomínkovat Metropolitní plán Prahy. Je to nový a složitý…
Řada nezávislých odborníků se obává zástavby parků a zelených ploch, nedostatku veřejné infrastruktury nebo příliš masivní a vysoké výstavby v některých pražských čtvrtích. Přestože odborné posudky na Metropolitní plán si objednal Institut plánování a rozvoje, jejich podněty do návrhu plánu nezapracoval a nyní čelí kritice. Podle architekta Pavla Hniličky, autora…
Na České pozici vyšel v sobotu 12. 5. článek advokáta Petra Svobody, který reaguje na rozhovor s Ondřejem Boháčem, ve kterém ředitel IPR mj. uvádí, že územní plán by podle jeho názoru (a tím samozřejmě podle názoru vysoce postaveného představitele veřejné správy v Praze) nemusel být závazný a vymahatelný, natož…
Právě teď nastala léta očekávaná chvíle: v červenci bude možné připomínkovat Metropolitní plán Prahy. Je to nový a složitý územní plán, který přináší zcela novou metodiku a celou řadu obav. Dovolí developerům zastavovat parky? Budou mizet školky a zdravotnická střediska? Co přesně znamená zahušťování Prahy, o kterém mluví autoři plánu? Přijďte si poslechnout vše podstatné…
Metropolitní plán samozřejmě řeší i nevyužívané plochy v Praze - brownfields. Brownfields mohou představovat zajímavé příležitosti. Pokud úřady, občané a ostatní zúčastněné strany budou spolupracovat na vytvoření nového zázemí městských částí nebo dokonce vytvoření celých nových  čtvrtí, napomůže to utváření zdravějšího životního prostředí a zlepšování kvality života. Opětovné využití budov,…
V polovině dubna proběhla prezentace k Meropolitnímu plánu od náměstkyně pro územní rozvoj Petry Kolínské. Dovolujeme si připomenout oficiální informace od náměstkyně, které se prezentace i plánu týkají.   Podrobnější harmonogram akcí, přehled zastavení mobilního infostánku, Brožuru Návrh Metropolitního plánu - Otázky a odpovědi pro první kolo veřejného projednání lze…
Metropolitní plán předstírá, že zamezí dosavadní praxi stovek změn územního plánu. To však není pravda. Žádný územní plán nemá tu moc, vše totiž leží jen a jen na vůli zastupitelů - záleží, zda se chtějí starat o zájmy Prahy a jejích obyvatel, nebo více sledují zájmy soukromé. Změny  územního plánu…
Včera proběhl další seminář Arniky o smlouvách o územním rozvoji. Se starostkamia  starosty, zastupitelkami a zastupiteli jsme řešili možnosti obcí při vyjednávání s developery. Ukázalo se, že mnohé obce řeší řadu problémů vyvolaných rozsáhlou develoeprskou výstavbou - ať už jde o financování nových komunikací, o výstavbu škol, nebo nejčastěji -…
Návrh Metropolitního plánu, který minulý týden zveřejnil Institut plánování a rozvoje hlavního města, nepočítá s důslednou ochranou veřejné vybavenosti. Neobsahuje nástroje, jak přimět developery, aby při komerční výstavbě zajistili potřebné zázemí pro obyvatele. Vyvolané náklady pak mohou spadnout na město. Hrozí navíc, že pokud se majiteli pozemku podaří následně prosadit…
"Chápejme proto, při vší pokoře, architekturu jako výsostný veřejný zájem.“ (Jedna z myšlenek Metropolitního plánu)   Veřejná vybavenost je jednou z nejdůležitějích věcí, které musí územní plán vyřešit. Město totiž musí přesně vědět, kde chybí školy, kde polikliniky, kde hřiště, kde zeleň a kde je nedostatek míst v domovech pro…
"Praha je jedno z nejzelenějších měst na světě. Počátkem května přestává být město vidět a začíná být vidět zase až na podzim v listopadu. To si málokdo uvědomuje. Myslím si, že to je jedna z věcí, kterou se společnost musí naučit vnímat. Aktivisti tvrdí, že chrání každou zeleň, ale zeleň…
Po novele stavebního zákona není jisté, jak se budou moci spolky zapojovat do rozhodování ve správních řízeních. Přesto všem spolkům doporučujeme, aby si znovu podaly žádosti o informování podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Připravili jsme pro vás vzorovou žádost. Ve formátu doc najdete…
Metropolitní plán, jehož návrh dnes zveřejnil magistrát hlavního města, má přestat chránit před zástavbou nejen území kolem obory Hvězda, Parukářku, svahy kolem botanické a zoologické zahrady v Troji, ale i stovky dalších parků a zelených ploch po celé Praze. O ochranu mají přijít i školy, školky nebo sportoviště. Podle občanského…
Petra Kolínská, náměstkyně primátorky pro územní rozvoj, zve spolky na setkání k Metropolitnímu plánu. Setkání se uskuteční 12. 4. 2018 od 18:00 v Sále architektů na Staroměstské radnici, Praha 1, 4. patro. Podrobnosti najdete v přiloženém dopisu.
  V pondělí 16. dubna bude zveřejněn dlouho očekávaný návrh nového územního plánu hlavního města. Pražané pak budou mít od 27. června 30 dní na podání svých připomínek. Vyplývá to z dnešní odpovědi radní Petry Kolínské na interpelaci Václava Orcígra z Arniky.  „Kvůli tomu, že Institut plánování a rozvoje ani po…
Institut plánování a rozvoje si nechal zpracovat další hodnocení návrhu Metropolitního plánu. Připravovaný územní plán se tak jednoznačně stal nejposuzovanějším českým plánem všech dob. Přesto ale magistrát nezískal potvrzení, že je vše (nebo alespoň to podstatné) s Metropolitním plánem v pořádku. Přečtěte si sami tzv. lektorské posudky, které najdete v…
  Od 1. 1. 2018 (účinnost novely stavebního zákona) se budou ve větině případů pořizovat změny územního plánu ve zrychleném režimu. Pro účast veřejnosti je to citelný zásah a bude třeba, aby občané věnovali novým změnám, které se dějí v jejich okolí, zvýšenou pozornost. Zkrácený režim upravuje § 55a -…
Strana 6 z 10