Přehled zpráv emailem
Telefon
21. 10. 2015

Zastupitelé Prahy musí za týden přečíst 3 500 stran odborných podkladů

Napsala

Na zítřejším zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy rušno. Na programu je téměř sto nejrůznějších bodů a k těm zastupitelé obdrželi přes tři a půl tisíce stran podkladů. Pouhý jeden den před zasedáním přibylo 25 nových bodů a 500 stran textu.  Na programu jednání jsou také desítky změn územního plánu. Ačkoli řada z nich je navržena k zamítnutí, některé vedou k povolení komerční developerské výstavby často na problematických místech Prahy. V takovéto situaci si není možné ani představit, že zastupitelé budou schopni o všem rozhodovat zodpovědně a zváží všechna pro a proti. Sdružení Arnika označuje postup hlavního města za protiprávní.


„Zastupitelé jsou fakticky dobrovolníci, kteří chodí do zaměstnání a zároveň byli zvoleni do funkce, kterou tak vykonávají ve volném čase. Je zcela nerealistické, že by zvládli pročíst několik tisíc stran odborných podkladů a na tak náročné jednání se připravit,“ říká právnička Arniky Vendula Zahumenská. „Ve skutečnosti tak hrozí, že politici budou prostě jen zvedat ruku podle toho, jak jim řeknou jejich stranické sekretariáty,“ dodává.


„Ještě hůře jsou na tom občané. Běžný člověk prostě tolik času na studium podkladů nemá. Zařazení nových bodů na jednání pouhý den předem je navíc protiprávní, což už Praze vytýkal Nejvyšší správní soud,“ připomíná Vendula Zahumenská. „Ani já, která se územnímu plánování věnuji řadu let, jsem se s podklady prostě nestihla v tak krátkém čase seznámit,“ přiznává právnička.


Mezi změnami územního plánu navrženými k zítřejšímu projednání se skrývá třeba povolení výstavby rodinných domů na úkor veřejného vybavení na Praze 8 Čimicích neboumožnění další výstavby na Západním městě u ulice Jáchymovská či výstavba dalších rodinných domů v Ďáblicích.


Arnika řadu let poukazuje na nedostatky pražského územního plánování. Komplikuje ho i neprůhledný způsob podávání podnětů na změny. Na programu zítřejšího zastupitelstva je i zrušení usnesení 14/31 z 28. 2. 2008, které omezovalo pořizování změn pouze na tzv. celoměstsky významné změny a zavazovalo k podávání podnětů pouze přes dotčené městské části. Ačkoli toto nařízení nebylo v praxi příliš účinné, ukotvilo důležitou přítomnost názoru městské části v celém procesu. „Myslíme si, že by městské části měly mít možnost co nejdříve říci, jestli s plánovanou změnou souhlasí nebo ne. I když nemohou samy rozhodovat, je přece důležité vědět, co si myslí o svém rozvoji“, myslí si Michal Křivohlávek


Poznámky:


10. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy dne 22. října 2015
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/index.html


Závazná sedmidenní lhůta pro poskytnutí podkladů pro zasedání


K dodržení sedmidenní lhůty Nejvyšší správní soud uvádí, že se obdobnou otázkou jižzabýval v rozsudku ze dne 26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94, a uvedl, že „v případě zveřejněníinformace o konání zasedání zastupitelstva je účelu zveřejnění informace dosaženo i tehdy, kdy se do dobyzveřejnění informace započítá den, kdy byla informace o konání zasedání zveřejněna. Na základě zveřejněníinformace o místě, době a programu totiž nezačíná běžet žádná lhůta ke splnění povinnosti, a není proto důvodu aplikovat § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004“. Odpůrce následnou úpravouzveřejňovaných informací nerespektoval právo občanů na řádné informování o programu jednánízastupitelstva; nelze spravedlivě požadovat, aby každý den před uskutečněním zasedání občanézjišťovali, zda nedošlo k další změně programu jednání. Tímto vadným postupem by odpůrcemohl fakticky právo veřejnosti ztížit; takové jednání by podle okolností konkrétního případu bylomožno považovat za nezákonné. (Viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Ao 6/2011 – 87 ze dne 22. 12. 2011).

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 1045 krát