Přehled zpráv emailem
Telefon
12. 5. 2018 aktualizováno 12. 5. 2018

Advokát Petr Svoboda: Reakce na vyjádření ředitele IPR Ondřeje Boháče

Napsala

Na České pozici vyšel v sobotu 12. 5. článek advokáta Petra Svobody, který reaguje na rozhovor s Ondřejem Boháčem, ve kterém ředitel IPR mj. uvádí, že územní plán by podle jeho názoru (a tím samozřejmě podle názoru vysoce postaveného představitele veřejné správy v Praze) nemusel být závazný a vymahatelný, natož soudně přezkoumatelný.  Petr Svoboda přináší jiný pohled na věc. Přečtěte si jeho názor na vystupování Ondřeje Boháče.

 

Z článku:

V rozhovoru jsou závažné dva momenty. Za prvé, Boháč vyjádřil názor, podle nějž je chyba, že územní plán je takzvané opatřením obecné povahy, a tedy že je právně závazný: „Já si myslím, že primární problém… je, že (územní – pozn. red.) plán je tzv. opatření obecné povahy, což znamená, že je de facto právním dokumentem. V tom okamžiku o městě přestali rozhodovat politici a urbanisti a odborníci, a začali právníci a soudci. Oni tomu nerozumí.“ Domnívá se, že územní plán by neměl být „za každou cenu vymahatelný“, ale jen „měkkou dohodou“, přičemž podle aktuální potřeby by se mohly určité stavby postavit výjimečně i „v rozporu s plánem“. Za druhé, ředitel IPR se s despektem vyjádřil i k tomu, že územní plán je soudně přezkoumatelný: „My je (připomínky občanů k návrhu územního plánu – pozn. red.) zprocesujeme a vypořádáme jako úřad. Jenom to ale zase ukazuje na nesmyslnost věci, každé vypořádání každé připomínky může být soudně napadnutelné.“ Proč je územní plán v České republice závazný? Pokud se územní plán vydává jako právně závazný podklad pro rozhodování stavebních úřadů v územním a stavebním řízení, je významnou právní zárukou proti libovůli stavebních úřadů při posuzování jednotlivých stavebních záměrů, a tím i důležitou bariérou proti korupci a klientelismu, což jsou v prostředí české veřejné správy poměrně rozšířené jevy.

Více zde.

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 559 krát