20. 6. 2016

Rada města chystá participaci na Metropolitním plánu

Napsal(a)

Zastupitelstvo hl. města Prahy na zasedání 16. června projednalo podnět tisícovky Pražanů na větší zapojení veřejnosti do Metropolitního plánu. Všem z Vás, kteří se k výzvě připojili a pomohli ji šířit mezi svými blízkými Arnika velmi děkuje!

Zastupitelstvo uložilo náměstkyni Kolínské „předložit Radě hl. m. Prahy ke schválení návrh souboru opatření pro efektivní participaci veřejnosti při přípravě a projednávání Metropolitního plánu“. Termín je do konce srpna 2016. Text usnesení najdete v příloze.

Připomínáme, že součástí podnětu je i doporučení „10 kroků“. Podnět vznikl již v minulém roce a na některé věci je méně času.

10 kroků, které je k efektivní participaci občanů potřeba a udělat:

1. Pozastavit práce na Metropolitním plánu do doby zahájení kvalitního procesu zapojení veřejnosti. Participace potřebuje čas.

2. Oslovit odborníky na participaci

3. Definovat cíle a zpracovat reálný plán zapojení veřejnosti

4. Vytipovat cílové skupiny

5. Vybrat vhodného facilitátora a respektovat veřejnost ze strany architekta

6. Poskytovat včas všechny potřebné informace

7. Ptát se místních obyvatel, kteří v dané lokalitě žijí a tedy rozumí tomu

8. Pracovat otevřeně s městskými částmi – zástupci samospráv

9. Doplnit tým Metropolitního plánu a zveřejňovat jeho výstupy

10. Nespoléhat se jen na veřejné projednání. Využívat nové metody participace

Očekáváme, že náměstkyně Petra Kolínská nyní připraví ve spolupráci s dotčenými stranami postup, jak navrhovaná pravidla v co největší míře sladit s představami veřejnosti.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 827 krát