Přehled zpráv emailem
Telefon
18. 3. 2016 aktualizováno 22. 3. 2016

Praha chystá velkou změnu vymezení zastavěného území. Občané mohou podávat připomínky do 25. března.

Napsal(a)

Změna z 2748/00 je nesrozumitelná z důvodu přílišné obecnosti jak textové části, tak odůvodnění. Nové vymezení zastavěného území musí být odůvodněno pro každou jednotlivou plochu, která se nově zahrnuje do zastavěného území. Bez tohoto odvodnění není možné jasně určitě, jaké lokality se nově zahrnují do zastavěného území, a není možné ověřit, jestli je tento postup v souladu se zákonem.

Nesouhlasíme s plošným začleněním zahrádkářských osad do zastavěného území, aniž by tento krok byl řádně odůvodněn a aniž by byly konkrétně definovány pozemky a stavby, jichž se tato změna týká.

Grafická příloha musí být v dostatečné podrobnosti, aby bylo možné určit, kterých pozemků a staveb a jak se změna dotýká.

Požadujeme, aby byly ve změně Z 2748/00 blíže vysvětleny a odůvodněny rozdíly mezi právní, skutečnou a aktualizovanou hranicí zastavěného území dle Územně analytických podkladů 2014.

Požadujeme, aby změna Z 2748/00 reflektovala princip urbánní recyklace (zahušťování města), na kterém je vystavěn Metropolitní plán, a aby právě v procesu její přípravy byly zohledněny všechny případné negativní důsledky zahrnutí konkrétních pozemků do zastavěného území.

Plný text připomínky si můžete přečíst zde:

Ke stažení:
Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 1120 krát