Přehled zpráv emailem
Telefon
11. 10. 2016

Otevřený dopis spolků zastupitelům ve věci pořizování Metropolitního plánu

Napsal(a)

V Praze dne 7. října 2016

Otevřený dopis pražských spolků zastupitelům hl. města ve věci pořizování Metropolitního plánu

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

dovolte nám reagovat na debatu kolem Metropolitního plánu po výpovědi ředitele Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy Ing. arch. Petra Hlaváčka z pohledu aktivních obyvatel a spolků, kteří se zabývají rozvojem Prahy či účastní rozhodování o území.

Odstupující pracovníci IPR dávají Radě hlavního města Prahy za vinu, že svým zásahem ohrozila průběh příprav Metropolitního plánu a celkovou stabilitu této důležité instituce. Jako lidé, kteří dlouhodobě sledují přípravy Metropolitního plánu, však vidíme více souvislostí.

Zadání Metropolitního plánu schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy v září 2013. Kancelář Metropolitního plánu během roku 2014 představila „Koncept odůvodnění“, ale až do letošního června 2016 zůstal samotný návrh neveřejným dokumentem. Zastupitelstvo letos v červnu projednalo podnět více než tisícovky Pražanů k větší otevřenosti. Teprve poté, co tajený návrh plánu zveřejnili „Piráti“ a další tajení se stalo absurdním, byl návrh plánu zveřejněn.

Metropolitní plán se od dosavadního územního plánu z roku 1999 bude velmi lišit. Demokratická kultura společného rozhodování říká, že pro úspěch je nutné budovat konsensus nad hlavními tezemi a pravidly plánu. Zvláště důležité je budování konsensu nad metodikou a různými možnostmi řešení. Logickými partnery pro tuto debatu jsou mimo jiné aktivní obyvatelé a spolky, kteří se územního rozhodování účastní v současnosti.

K návrhu Metropolitního plánu vyšlo několik kritických posudků, ať již od Asociace pro urbanismus a územní plánování nebo od Svazu městských částí. Mnoho podnětů k dopracování přineslo také aktuální stanovisko Pracovní skupiny RHMP. Na základě dosavadních zkušeností a pokusů a dialog jsme dospěli k přesvědčení, že dosavadní tým projektantů Metropolitního plánu nebyl ochotný vést širokou debatu a zapracovávat případné změny. Kriticky dokonce nahlížel i na kontrolu ze strany Magistrátu a Rady hl. města Prahy. Při pohledu do jiných měst a obcí přitom zjišťujeme, že si politické vedení logicky běžně vymezuje právo včas zasahovat a regulovat přípravy svých nových územních plánů.

Vážení zastupitelé, pozornost obyvatel ke stavebnímu rozvoji mezi Pražany trvale roste. Tento trend povede k tomu, že budete stále častěji hledat východiska mezi různými zájmy obyvatel, investorů a dalších hráčů. Abyste dokázali v takových jednáních uspět, potřebujete jasná pravidla a limity, podle kterých se v území bude rozhodovat.

Věříme, že nový tým Metropolitního plánu přinese větší otevřenost a možnost budování konsensu nad pravidly územního rozvoje Prahy.

Seznam podepsaných spolků (řazeno abecedně):

Arnika  - Centrum pro podporu občanů

Auto*Mat

Bubenečská beseda

Hezké Jižní Město

Chodovský spolek

Motolský ordovik, z.s.

Občané postižení Severojižní magistrálou

Občané proti hluku a emisím

Ochrana Roztyl, z.s. 

Spolek Cibulka

Spolek Jinonice - Vidoule z.s.

Spolek občanských sdružení Jihozápadního města, z.s.

Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek v oblasti od Bulovky po Šalamounku

Spolek Střížkov 8 - Náš domov

Spolek Šárecké údolí

spolek Za záchranu Klamovky

Veleslavín-Vokovice k životu

Zelené Roztyly, z.s.

ZO ČZS Pod Majerovic

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 543 krát