Přehled zpráv emailem
Telefon
03. 2. 2021

Otevřený dopis náměstkovi primátora Petru Hlaváčkovi

Napsal(a) PRAHA
Foto: Aktron / Wikimedia Commons Foto: Aktron / Wikimedia Commons

Výstavba nové čtvrti na brownfieldu u Nákladového nádraží Žižkov má brzy začít prolomením stavební uzávěry. Obyvatelé Prahy mají nyní jedinou možnost ovlivnit její finální podobu. K tomu jsou zapotřebí podklady v podobě územní studie. Otevřeným dopisem proto žádáme náměstka primátora Petra Hlaváčka, aby územní studii dal prostřednictvím IPR lidem k dispozici. Veřejné promítnutí navíc v online prostředí opravdu nestačí!

Vážený pane náměstku, 

právě běží třicetidenní lhůta pro veřejnost k připomínkování změny územního plánu, která zruší stavební uzávěru jedné z největších transformačních ploch Prahy – území Nákladového nádraží na Žižkově. Území pro 15 000 obyvatel o ploše 45 hektarů, společně se třináctihektarovou severozápadní částí, která již dříve dostala výjimku ze stavební uzávěry, jsou rozlohou srovnatelné s polovinou Starého Města. 

Na rozdíl od podobných rozvojových ploch Bubnů či Smíchova neproběhla na toto území participace s občany, ani nebyla územní studie veřejně připomínkována. Představení hotové studie NNŽ veřejnosti proběhne online 10. 2. 2021 od 19:00 v rámci cyklu Velké změny Prahy. Tato územní studie, která je podkladem pro změnu územního plánu rušící stavební uzávěru však není nikde zveřejněna, aby si ji mohla veřejnost či její odborní zástupci řádně prostudovat. Zveřejnění podkladové studie sice není zákonnou povinností, ale vzhledem k tomu, že jejím zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje jakožto příspěvková organizace města, neměl by být problém tuto studii zveřejnit. Proto Vás vyzýváme, abyste IPR pověřil zveřejněním studie, v ideálním případě včetně jednoduchých schémat zobrazujících nejpodstatnější změny, tak jak tomu bylo v případě územní studie Bubny

Veřejné projednání příslušné změny územního plánu proběhne  online 16. 2. 2021 od 10:00návrh změny a posouzení vlivů na životní prostředí jsou dostupné na úřední desce, podkladová studie však nikoli. Veřejnost má následně pouhý týden na podání připomínek a je to pro ni jediná možnost vstoupit do celého procesu.  

Občany Prahy bude zajímat, jak se studie od verze zveřejněné před rokem změnila, např. se mluví pozitivně o změně trasy vedení tramvajové trati. Ale jak byly zapracovány další požadavky dotčených orgánů a především Městské části Prahy 3, mj. na vypracování závazné a podrobnější studie, na veřejnou vybavenost (školy, školky, zdravotnické zařízení) či velký park a na snížení kapacit území především z důvodu vyvolané dopravní zátěže v okolí, veřejnost v tuto chvíli netuší. 

Děkuji mnohokrát za pozornost, kterou věnujete tomuto dopisu, a předem děkuji za jeho vyřízení.

S přátelským pozdravem

Mgr. Václav Orcígr 
vedoucí kampaně Praha – město pro život, organizace Arnika 

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 150 krát