Přehled zpráv emailem
Telefon
21. 10. 2014 aktualizováno 29. 10. 2014

O osudu územního plánu ANO mlčí, nevládky nabízejí jednání

Napsala

Koaliční jednání jsou v plném proudu, ale i přes prosakující informace není vůbec jasné, jaké záměry má vítězné ANO s územním plánem. Arnika apeluje na všechny potenciální strany pražské koalice, aby se zavázali být při územním plánování maximálně otevření lidem a městským částem. Nevládní organizace navíc nabízí stranám otevřená jednání a tipy, jak se odstřihnout od nelegální praxe z předchozích období. Novým zastupitelům také zaslali publikaci shrnující „Deset klíčů k udržitelnému rozvoji města.

„Před novým politickým vedením Prahy i zastupiteli stojí klíčová otázka, jak se vypořádat s Metropolitním plánem. Proti procesu jeho vzniku existovala a stále existuje silná a dobře připravená opozice, která požaduje kvalitnější zapojení městských částí a skutečné, nikoli jen formální diskuse s občany. Lidé a jejich nejbližší zastupitelé z městských částí musí mít možnost se efektivně zapojit i do rozhodovacích procesů o jejich nejbližším okolí, kdykoli bude projednávána nějaká změna územního plánu. ANO ve svých předvolebních prohlášeních o zapojení veřejnosti urputně mlčela, ovšem ČSSD, Trojkoalice i Piráti ji měli v programu jasně artikulovanou,“ říká expert Arniky na pražský územní plán Martin Skalský.

Podle Arniky je v tuto chvíli ANO zcela nečitelné, protože jasně formulovaný program veřejnosti „prostě“ nenabídlo. Strana se teď bude muset podle odborníků jasně vymezit a říct, co chce v územním plánování dělat. Doporučení neziskové organizace zní jasně: při rozhodování vždy respektovat veřejný zájem a vůli občanů a upustit od předchozí praxe upřednostňování developerských projektů na úkor občanů.

Výňatky z programů politických stran:
Trojkoalice Strany Zelených, KDU-ČSL a Starostů a nezávislých
O veřejný prostor se musí pečovat průběžně. Posílíme roli městských částí v procesu územního plánování. Územní plán s regulativy bude zárukou zdravého rozvoje města.
Zasadíme se o citlivou obnovu pražských sídlišť. Dialog o dalším rozvoji města bude veden i s odborníky a občany. Nastavíme jasná pravidla pro developery. Zlepšíme podmínky pro obyvatele v širším centru města a prosadíme zákaz velkoplošných reklam v památkových zónách.

Česká strana sociálně demokratická:
Urychlíme práce na přípravě nového územního plánu. V rámci územního plánování se zasadíme o navýšení počtu ploch pro sportoviště a volný čas. Zasadíme se o urychlení plánování a schvalování nových dopravních staveb v rámci Prahy a Středočeského kraje.
Budeme usilovat o to, aby neubývalo veřejně přístupných zelených ploch, a naopak se zasadíme o nárůst jejich podílu. Stávající plochy zeleně budeme důsledně bránit před zástavbou. Zabráníme zahušťování volných prostranství.
V rozvojových lokalitách, jako je Nákladové nádraží Žižkov, budeme usilovat o jejich smysluplné využití a o vybudování nových parků a sportovišť volně přístupných obyvatelům Prahy.
Prosadíme legislativní změny, které zvýší pravomoci hlavního města a městských částí v oblasti regulace developerských projektů a možnosti ovlivňovat způsob začlenění nových projektů do širšího urbanistického kontextu. Prostřednictvím nové legislativy také zavedeme

Česká pirátská strana:
Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Rozhodovací a dozorčí činnost města se musí soustředit hlavně na velké projekty. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

„Před novým politickým vedením Prahy i zastupiteli stojí klíčová otázka, jak se vypořádat s Metropolitním plánem. Proti procesu jeho vzniku existovala a stále existuje silná a dobře připravená opozice, která požaduje kvalitnější zapojení městských částí a skutečné, nikoli jen formální diskuse s občany. Lidé a jejich nejbližší zastupitelé z městských částí musí mít možnost se efektivně zapojit i do rozhodovacích procesů o jejich nejbližším okolí, kdykoli bude projednávána nějaká změna územního plánu. ANO ve svých předvolebních prohlášeních o zapojení veřejnosti urputně mlčela, ovšem ČSSD, Trojkoalice i Piráti ji měli v programu jasně artikulovanou,“ říká expert Arniky na pražský územní plán Martin Skalský. (Výňatky z programů jsou v poznámkách této TZ.)

Podle Arniky je v tuto chvíli ANO zcela nečitelné, protože jasně formulovaný program veřejnosti „prostě“ nenabídlo. Strana se teď bude muset podle odborníků jasně vymezit a říct, co chce v územním plánování dělat. Doporučení neziskové organizace zní jasně: při rozhodování vždy respektovat veřejný zájem a vůli občanů a upustit od předchozí praxe upřednostňování developerských projektů na úkor občanů.

Poznámky:

Trojkoalice Strany Zelených, KDU-ČSL a Starostů a nezávislých:

O veřejný prostor se musí pečovat průběžně. Posílíme roli městských částí v procesu územního plánování. Územní plán s regulativy bude zárukou zdravého rozvoje města.

Zasadíme se o citlivou obnovu pražských sídlišť. Dialog o dalším rozvoji města bude veden i s odborníky a občany. Nastavíme jasná pravidla pro developery. Zlepšíme podmínky pro obyvatele v širším centru města a prosadíme zákaz velkoplošných reklam v památkových zónách.

Česká strana sociálně demokratická:

Urychlíme práce na přípravě nového územního plánu. V rámci územního plánování se zasadíme o navýšení počtu ploch pro sportoviště a volný čas. Zasadíme se o urychlení plánování a schvalování nových dopravních staveb v rámci Prahy a Středočeského kraje.

Budeme usilovat o to, aby neubývalo veřejně přístupných zelených ploch, a naopak se zasadíme o nárůst jejich podílu. Stávající plochy zeleně budeme důsledně bránit před zástavbou. Zabráníme zahušťování volných prostranství.

V rozvojových lokalitách, jako je Nákladové nádraží Žižkov, budeme usilovat o jejich smysluplné využití a o vybudování nových parků a sportovišť volně přístupných obyvatelům Prahy.

Prosadíme legislativní změny, které zvýší pravomoci hlavního města a městských částí v oblasti regulace developerských projektů a možnosti ovlivňovat způsob začlenění nových projektů do širšího urbanistického kontextu. Prostřednictvím nové legislativy také zavedeme

Česká pirátská strana:

Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Rozhodovací a dozorčí činnost města se musí soustředit hlavně na velké projekty. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

Převzato z tiskové zprávy Arniky ze dne 21. 10. 2014

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 1658 krát