Přehled zpráv emailem
Telefon
21. 9. 2015 aktualizováno 12. 1. 2016

Navzdory proklamacím v Manuálu participace považuje Arnika zapojení veřejnosti do příprav Metropolitního plánu za nedostatečné.

Napsal(a)

Institut plánování a rozvoje v průběhu roku 2015 připravil návrh Manuálu participace. K pracovní verzi manuálu se mohli vyjádřit i občanská sdružení či aktivní občané. Arnika vnímá rozpor mezi současnými evropskými standardy zapojování veřejnosti do územního plánování a realitou projednávání Metropolitního plánu. Sdružení považuje zapojení veřejnosti do příprav Metropolitního plánu za nedostatečné.

Současné standardy zdůrazňují potřebu budování konsensu nad hlavními tezemi a pravidly plánu. Zvláště důležité je budovat tento konsensus už nad metodikou a různými možnostmi řešení. Z odpovídajícího projednání pak můře vzejít legitimita budoucího územního plánu.

Obzvláště pokud nový územní plán přináší nové metodické postupy pro regulaci území je žádoucí diskuse o zcela konkrétních pravidlech regulace. Ne pouze o obecných tezích. A to už od počátku procesu. Veřejnost by se tak neměla seznamovat až s kompletním návrhem, ale měla by mít možnost vstupovat už do interpretace základních analýz, aplikace metodiky a konkrétních návrhů.

Domnívám se, že tyto zásady nebyly v případě přípravy MPP naplněny. Metropolitní plán sice naplňuje legalitu zákonného postupu, nedostatečně však buduje jeho legitimitu. Tato situace je riziková, neboť hrozí vyvolat konflikt zájmů v pozdější fázi přípravy plánu. Konflikt v této pozdější fázi může ohrozit celou existenci Metropolitního plánu. Chlubí-li se IPR, že se jedná o nejrychleji připravovaný územní plán v dějinách, je možné uvažovat, zdali by ubrání na rychlosti a přímo úměrné zvýšení otevřenosti procesu neprospělo celkovému výsledku.

Celý komentář Arniky k Manuálu participace si můžete prohlédnout vespod.

Ke stažení:
Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 896 krát