Přehled zpráv emailem
Telefon
07. 11. 2014 aktualizováno 22. 11. 2014

Na magistrátu doutná problém: soudy neúnavně ruší nezákonné úpravy územního plánu

Napsala

Vítězstvím obyvatel a Arniky skončil soudní spor s magistrátem Prahy. Městský soud v Praze potvrdil, že úprava územního plánu v Sedleci je nezákonná a zrušil ji. Developer zažádal, aby mohl místo rozvolněných jednotlivých domků vybudovat skupinové rodinné domy nebo takzvané viladomy. Žalobu na magistrát podala po konzultacích s místními obyvateli přímo nevládní organizace a to prostřednictvím Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard.

„K podání žaloby na konkrétní úpravu v Sedleci jsme přistoupili poté, co se exprimátor Hudeček postavil na stranu developerů a společně s nimi podal řadu kasačních stížností namířených přímo proti obyvatelům Prahy. Další z dlouhé řady zrušených úprav jen potvrzuje obrovský problém, který na magistrátu doutná. Protože úpravy ani celý proces územního plánování v Praze exprimátor nevyřešil, musí se o to postarat nově zvolené zastupitelstvo, rada i budoucí primátorka. Bude zajímavé sledovat, jestli se naplní rizika, na která jsme upozorňovali, tedy hrozba podávání žalob developerů na magistrát za zmařené investice,“ komentuje soudní rozhodnutí právnička Arniky Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.

„Úspěch této žaloby dává naději všem dalším Pražanům, kteří se chtějí bránit proti nezákonnému krácení svých práv magistrátem. Městský soud velmi přesvědčivě potvrdil, že lidé mají právo bránit se proti nezákonným úpravám územních plánů, kterých je jen na území Prahy mnoho stovek. Rozsudek také znamená, že mohou lidé podat žaloby i prostřednictvím spolků, které mají v této oblasti bohaté zkušenosti a nabízejí veřejnosti svoji pomoc a ke kterým Arnika patří,“ dodává advokátní koncipientka AK Dohnal & Bernard JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.

„Jedná se o neuvěřitelně rozsáhlý problém celého systému územního plánování v Praze. Apelujeme proto i na nově zvolené zastupitele, aby se úpravami i celým územním plánem vážně zabývali. Je na čase, aby zastupitelé konečně přestali nadbíhat developerům, ale naopak respektovali zájmy Pražanů na příznivé prostředí pro život v metropoli jednadvacátého století,“ doplňuje mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

Arnika dále vyzývá Pražany, aby se proti nezákonným úpravám územního plánu bránili. Nevládní organizace nabízí nejen sepsání žaloby, ale provedení celým procesem soudního sporu. Za tristní označuje Zahumenská také situaci, kdy pražský magistrát soustavně vystupuje proti občanům hlavního města a ještě za primátora Hudečka podal kasační stížnosti společně s developery (odpověď tehdejšího primátora Hudečka).

Z rozsudku (k přečtení nabízíme i kompletní znění rozsudku >> ):

V daném případě je nesporné, že napadená úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy je opatřením obecné povahy. Soud při posuzování aktivní legitimace navrhovatele vycházel z právního názoru vysloveného v nálezu Ústavního soudu ze dne 30.5.2014 sp.zn. I. ÚS 59/14, že tvrzení navrhovatele musí vymezit zásah, ke kterému mělo napadeným opatřením obecné povahy dojít, a že zde musí být určitá souvislost mezi předmětem napadeného opatření obecné povahy a činností navrhovatele (spolku).  V daném případě jsou dle názoru soudu takto vymezená kritéria splněna. Navrhovatel vymezil, v čem spočívá zásah do jeho práv, když se nemohl vyjádřit k přijímané úpravě. Rovněž místní a věcná souvislost s předmětnou úpravou je naplněna. Skutečnost, že sídlo navrhovatele jako spolku zabývajícího se ochranou životního prostředí je v jiné městské části než dotčené pozemky, nelze hodnotit tak, že zde není dán místní vztah k lokalitě regulované územním plánem. Vzhledem k předmětu činnosti navrhovatele je třeba mít za to, že jeho zájem se dotýká hlavního města Prahy jako celku. Důvodem vzniku spolku nebyl zájem o poměry v určité městské části, ale jeho činnost se týká území většího rozsahu. Za této situace má soud za to, že u navrhovatele jsou splněny podmínky aktivní legitimace k podání návrhu. Okolnosti, zda jsou tvrzení uvedená v návrhu důvodná, jsou pak posuzovány  v průběhu soudního řízení. Vzhledem k tvrzením v návrhu bylo třeba, aby se soud návrhem zabýval věcně.

Zpracováno podle tiskové zprávy Arniky.

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 1616 krát