Přehled zpráv emailem
Telefon
03. 9. 2018 aktualizováno 03. 9. 2018

Kolik stál Metropolitní plán?

Napsala

Dosavadní práce na návrhu Metropolitního plánu byly mimořádně nákladné. Podle rozpočtu hl. m. Prahy jen na roky 2015 - 2018 bylo Institutu plánování a rozvoje vyčleněno 1.308.854.800,- Kč. Z této částky byly minimálně desítky milionů korun použity na Metropolitní plán a na externí posudky a další související práce jako je zpracování územně analytických podkladů či Strategického plánu (3). IPR sám by měl přesně vyčíslit, kolik bylo za zpracování návrhu Metropolitního plánu prozatím za celých šest let přípravy utraceno (ze zprávy za rok 2016 vyplývá, že to bylo 27,7 milionu na územní plánování, pokud bychom počítali s obdobnými náklady za rok 2015, 2017 a 2018, bude to jen za poslední 4 roky více než 100 milionů). Je pouze odpovědností zastupitelů a radních kontrolovat řádné nakládání s těmito veřejnými prostředky.

 

Částka pro IPR samozřejmě není částkou finální. Do celkových nákladů na Metropolitní plán musí být započítány i další, které jdou na provoz Odboru územního rozvoje na magistrátu. O jejich výši si můžeme udělat představu z  usnesení Rady hl. m. Prahy č. 676 ze dne 22. 5. 2012, příloha 3 (tímto usnesením Rada vzala na vědomí zdůvodnění ukončení pořizování Územního plánu hl.m. Prahy dle důvodové zprávy a jejích příloh) se dočteme: „Zpracování konceptu územního plánu podle odhadů Útvaru rozvoje města činilo dosud 241 mil. Kč, z čehož 65 mil. Kč bylo alokováno v externích studiích. Mzdové prostředky byly počítány jako 100 % výkonu daného úředníka, v realitě toto číslo bude nižší. Oproti tomu náklady na změny územního plánu, tedy cenu za pořizování a zpracování změn územního plánu, vyčíslil Útvar rozvoje města na cca 140 mil. Kč za období platnosti stávajícího územního plánu hl. m. Prahy. Odbor územního plánu vypočítal dle stejné metodiky cenu konceptu na 5,52 mil. Kč. V této částce je započítáno i cca 2,4 mil. Kč za brigádníky, speciálně zaměstnané na extrémní zátěžové období vyhodnocování připomínek. Externí studie odbor nevyužíval. Změny územního plánu za období platnosti stávajícího územního plánu hl. m. Prahy stály Odbor územního plánu na mzdových prostředcích dosud 6,548 mil. Kč.“

 

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 711 krát