Přehled zpráv emailem
Telefon
22. 3. 2016 aktualizováno 04. 4. 2016

Kancelář Metropolitního plánu chystá další neveřejné konzultace. Arnika vyzvala MČ, aby trvaly na zapojení obyvatel.

Napsal(a)

Na základě usnesení RHMP ze dne 22. února plánuje Kancelář Metropolitního plánu další vlnu konzultací s městskými částmi. Arnika vyzvala městské části, aby zapojili do konzultací své obyvatele. Vespod najdete dopis městským částem, přílohou je stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které je k zapojení obyvatel vstřícné.

Vážený pane starosta, vážený radní pro územní rozvoj, vážený předsedo komise pro územní rozvoj,

v nejbližší době se bude opět projednávat Metropolitní plán s Vaší městskou částí. Jsme přesvědčeni, že včasné zapojení do příprav nejlépe zajistí jeho vstřícné přijetí obyvateli. Zvažte prosím, jakým způsobem do konzultací Metropolitního plánu zapojit širší veřejnost. Jedná se o mimořádně důležitý krok, který Praze doporučuje i Ministerstvo pro místní rozvoj, viz dokument vespod.

Hlavní město Praha připravuje od roku 2013 prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje tzv. Metropolitní plán. V průběhu zpracování proběhlo již několik kol konzultací s městskými částmi a další konzultace Institut plánování a rozvoje právě nyní připravuje. Ačkoli Metropolitní plán přináší zcela nový přístup k územnímu plánování, s jeho návrhem dosud nebyla seznámena široká veřejnost.

Spolek Arnika usiluje o soulad mezi představami široké veřejnosti a podobou Metropolitního plánu. Ve svém názoru se opíráme mimo jiné o stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, které v dopise z 16. 6. 2015 adresovaném IPR říká: "Ministerstvo považuje za žádoucí, aby v rámci zpracování návrhu územního plánu probíhaly pracovní konzultace, které by zajištovaly provázanost výkonu (...) pořizovatele (…) s názory veřejnosti a městských částí."

Prosíme, abyste zvážila pozvání občanů Vaší městské části k diskuzi nad Metropolitním plánem. Jenom včasnou spoluprací je možné předejít pozdějším sporům. Děkujeme Vám.

 

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 1236 krát