Přehled zpráv emailem
Telefon
23. 4. 2018 aktualizováno 23. 4. 2018

Budou Praze chybět školky a domy pro seniory? 
Návrh Metropolitního plánu nedostatečně chrání veřejnou vybavenost

Napsala

spravujeme metroplan 6f911Návrh Metropolitního plánu, který minulý týden zveřejnil Institut plánování a rozvoje hlavního města, nepočítá s důslednou ochranou veřejné vybavenosti. Neobsahuje nástroje, jak přimět developery, aby při komerční výstavbě zajistili potřebné zázemí pro obyvatele. Vyvolané náklady pak mohou spadnout na město. Hrozí navíc, že pokud se majiteli pozemku podaří následně prosadit změnu územního plánu, mohou městské části v některých případech přijít dokonce o nynější školky, školy, domov seniorů nebo třeba zdravotní středisko.

„Dostupnost škol, školek, ordinací, lékáren, obchodů, knihoven nebo pošt zaručuje Pražanům dobře fungující město. Politikové a úřady musí město vybavenost důkladně chránit a ne ji dát napospas volné ruce trhu,” říká Vendula Zahumenská, právnička Arniky. 

Zejména městské části by si měly ohlídat, zda Metropolitní plán chrání jejich zázemí a vytváří dostatečnou kapacitu také v souvislosti s novou výstavbou bytů a kanceláří. Jinak se mohou v budoucnu dostat do neřešitelných situací, kdy ani nebudou moci uspokojit základní potřeby svých obyvatel, nebo jen za cenu nepřiměřených finančních nákladů ze svých rozpočtů,” dodává právnička.

Návrh Metropolitního plánu řeší veřejnou vybavenost velmi svérázně. Tam, kde už nějaká škola, knihovna nebo poliklinika stojí (podle plánu jde o takzvaná stabilizovaná území), je nakreslená jenom tečka. Ta znázorňuje polohu, ale už ne velikost pozemků určených pro občanské vybavení. Takové pojetí plánu neposkytuje nekomerčním funkcím města téměř žádnou ochranu. 

Jedním z mnoha příkladů ohrožené lokality je sídliště Ďáblice, kde už nyní obyvatelé, ani městská část nesouhlasí s navrženou novou zástavbu. „Ďáblické sídliště je jedním z nejcennějších sídlišť v celém Česku. Je unikátní a mělo by být chráněno. Metropolitní plán nejen zhoršuje ochranu zeleně, ale dokonce i ploch určených pro vybavenost. Přitom se právě teď potýkáme s novými developerskými plány a potřebovali bychom, aby nám Metropolitní plán pomohl. Jeho aktuální pojetí naopak znamená reálné nebezpečí, že vybavenost se pro občany v budoucnu zhorší,” říká Jana Rozmarová ze spolku Krásné Kobylisy.

Metropolitní plán nevymezuje  konkrétní místa, kde má být veřejná vybavenost, dokonce ani v takzvaných transformačních územích. Neurčuje pro jejich zástavbu skoro žádná pravidla, ani nepožaduje zpracování podrobných regulačních plánů. Při přestavbě nákladového nádraží Žižkov tak například hrozí, že se majitelé jednotlivých pozemků nedokážou dohodnout na tom, kdo z nich má veřejnou vybavenost postavit. Úřady pak nebudou mít páky, jak developery k výstavbě přimět. 

„Územní plán musí zajistit dostatečné množství nové veřejné vybavenosti tam, kde je potřeba, a účinně chránit vybavenost v místech, kde ji již máme. Pokud by došlo ke schválení Metropolitního  plánu, který toto podceňuje, není šance na nápravu bez značných finančních ztrát na straně města,” potvrzuje ekonomka Eliška Vejchodská, která působí na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

 

Pomozte spravovat Metropolitní plán na Facebooku

 

Arnika připravila ve spolupráci s týmem odborníků podrobné komentáře k zásadním rizikům, která návrh Metropolitního plánu přináší. Každý týden zveřejňuje text k jednomu z těchto témat: parky a zelené plochy; doprava; školy, školky a další veřejná vybavenost; mrakodrapy a památková ochrana; dostupnost bydlení; využití brownfields, jako jsou například pozemky pražských nádraží. Arnika také sepsala pro Pražany návod na to, jak napsat připomínku k Metropolitnímu plánu. Až do konce července je poradna Arniky připravena odpovídat na dotazy.

Metropolitní plán se stane nejdůležitějším podkladem pro rozhodování stavebních úřadů a ovlivní podobu Prahy na několik příštích desetiletí. Bude mít zásadní dopad na život a majetek všech obyvatel Prahy, kteří mají právě v červenci možnost do finální podoby zasáhnout. Už teď si mohou plán prohlížet a podívat se, jak ovlivní místo jejich bydliště. Lhůta pro podání připomínek je 30 dnů a poběží od 27. června do 26. července. Arnika vysvětluje Pražanům souvislosti Metropolitního plánu na webu www.zmenyprahy.cz.

 

Vendula Zahumenská

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Zařazeno v kategorii Novinky Zobrazeno 1115 krát