Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 20. 8. 2013

Z 2724 Rekreační zóna Radotínská jezera (lokalita U Čekanu v meandru řeky Berounky)

  • Číslo změny: Z 2724
  • Městská část: Praha 16, Zbraslav
  • Katastrální území: Lahovice, Radotín
  • Zařazení do vlny: I. vlna celoměstsky významných změn - bez konceptu
  • Stav projednávání: zastaveno
  • Vliv na životní prostředí: zábor zemědělské půdy, stavba v záplavové oblasti, rozšíření zastavitelného území
  • Plošný rozsah (v m2): 286125,8
  • Úřední důvod změny: "Vytvoření rekreační zóny - Radotínská jezera vyjmutí z VRÚ."
  • Stanoviska orgánů státní správy: V souladu s požadavkem DO OOP MHMP na dopracování SEA bude doplněno hydrogeologické a hydrotechnické posouzení navrženého řešení.