Přehled zpráv emailem
Telefon
aktualizováno 27. 3. 2013

Z 1733 Klánovický les

  • Číslo změny: Z 1733
  • Městská část: Klánovice
  • Katastrální území: Klánovice
  • Zařazení do vlny: Nezařazeno
  • Stav projednávání: schváleno
  • Plošný rozsah (v m2): 800 223,60
  • Popis změny: Sloučení pozemků Klánovického lesa do funkční plochy LR – lesní porosty. Změna funkčního využití ploch z funkce oddechu-golfová hřiště /SO2/ na funkci lesní porosty /LR/ a v malém rozsahu rovněž z funkce lesní porosty /LR/ na funkci oddechu-golfová hřiště /SO2/ tak, aby pozemky parc. č. 1101, 1102, 1103/7 a 1103/10 v k.ú. Klánovice, které jsou ve vlastnictví Forest Golf Resort Praha, a.s., byly celé zahrnuty v území oddechu-golfová hřiště /SO2/ a ostatní pozemky v majetku České republiky byly převedeny do funkční plochy lesní porosty /LR/.
  • Čísla parcel: 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/8, 1104/2, 1105/1, 1105/4, 1105/20, 1106/3, 1106/6, 1106/7, 1107/4, 1107/5, 1107/6, 1164 a části parcel 1102, 1103/1, 1103/5, 1103/6, 1103/7, 1103/10, 1105/2, 1105/5, 1106/1, 1107/1, 1107/9, 1107/10, 1108, 1109, 1110, 1120, 1121/1, 1122, 1123, 1157/8, 1158, 1161, 1162, 1163, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1297, 1298
  • Úřední důvod změny: Zahrnutí nových limitů ochrany přírody a krajiny.
  • Skutečný důvod změny: Nahrazení dosavadní funkční plochy SO2 (golfová hřiště) v celé západní části Klánovického lesa plochou lesního porostu.